Публикация

Изследването на наркотични вещества в кръвни проби на шофьори – тема с продължение

Изследването на наркотични вещества в кръвни проби на шофьори – тема с продължение

По повод на множество възникнали въпроси от заинтересовани лица, репортажи по темата и медийни изказвания на експерти (които аз лично не познавам), излагам своята гледна точка по някои въпроси.

 

1.      Достоверен ли е резултатът на тестовете и техническите средства, ползвани при предварителна проверка за установяване на наркотични вещества от водачи на МПС у нас (шофьори)?

Одобрените за употреба у нас средства са предназначени именно за проверка на шофьори. Техните характеристики са такива, че позволяват отчитане на положителен резултат над определена концентрация на наркотично вещество в орална течност (слюнка). Тази прагова концентрация е възприета в повечето страни като такава за доказване на употреба в съотносим на проверката период от време, средно до 24 – 36 ч. за лица с инцидентна употреба.

Тези тестове не доказват употреба дни и месеци назад във времето – те са специално разработени за шофьори.

Полученият резултат е предварителен и сам по себе си няма доказателствена стойност от аналитична страна – необходимо е потвърждение с доказателствен (от гледна точка на аналитичната химия) метод, който категорично и еднозначно да потвърди наличието на това вещество в пробата. У нас, това се случва чрез изследване на кръвната проба с комбиниран хроматографски – масспектрален метод.

Редица вещества, съдържащи се в медикаменти и хранителни добавки, могат да повлияят на резултата от предварителния тест. Затова е предвидено при положителен резултат да се извърши потвърждение чрез изследване на кръвната проба.

 

2.      На какво се дължат отчитаните различия между резултатите от предварителното изследване (с тест / техническо средство) и изследването на кръвната проба?

На първо място, това се дължи на неправилно отчитане на показанието на теста от страна на изследващия – при тестовете, при които това се извършва от изследващия, а не от устройството. Много често единична цветна ивица, която се различава по интензитет на оцветяването от останалите или е съвсем бледо очертана, се приема за положителен резултат (а по инструкция на производителя ивицата следва да липсва изцяло за положителен резултат).

На второ място, извършване на теста при неподходящи температурни условия.

При техническите средства с автоматизирано отчитане тези два проблема са елиминирани.

 

На следващо място е т.нар. кръстосан отговор – близки по структура вещества, които не са наркотични, да доведат до отчитане на положителен резултат. Производителят посочва известните от тези вещества в спецификацията на теста. Но има и много неизвестни, които налагат експертна преценка или допълнително изследване. Ако лицето е дало кръвна проба – този проблем отпада веднага, тъй като доказателственият аналитичен метод отговаря с категоричност на въпроса за присъствие на наркотично вещество, респ. негови метаболити в пробата.

При сравняването на резултатите между слюнка и кръв, винаги следва да се има предвид, че това са две различни биологични проби. Те са близки по отношение на времето на присъствие на наркотичното вещество в тях, но доколкото състава на слюнката може да варира, то са възможни вариации и в състава по отношение на наркотичното вещество.

 

3.      Положителен резултат при употреба на лекарствени продукти, отпускани по зелена рецепта и такива, съдържащи наркотични вещества, но отпускани без лекарско предписание

Лекарствените продукти, отпускани на жълта и зелена рецептурна бланка, съдържат наркотични вещества. Фактът, че лицето притежава рецепта и ги приема по лекарско предписание, не го освобождава от това да извършва дейности забранени по закон, а именно да управлява МПС, т.е. лицата, които приемат такива продукти, не следва да шофират съгласно действащото законодателство у нас.

 

Същото важи и за лицата, лекувани с метадон в програмите за лечение на зависими (т.нар. метадонови програми). У нас, тези лица не могат да управляват МПС, докато приемат метадон, като подписват нарочна декларация, че са запознати с този факт. Доколко това е обосновано от експертна страна е отделен въпрос.

 

По отношение на случаите с положителен резултат при употреба на кодеин-съдържащ лекарствен продукт отпускан без лекарско предписание, то следва да подчертая, че при изследването на кръвната проба освен наличието на кодеин, в тези случаи се установяват и другите активни компоненти на тези медикаменти и не е проблем да се обоснове употребата на такъв продукт. При самостоятелна употреба на опиат, аналитичният резултат е различен.

 

Тук следва да се отбележи, че сериозен проблем на правната рамка у нас е употребата на ненаркотични лекарствени продукти, които силно повлияват способността на лицето да управлява МПС и да работи с машини, което към момента е бяло петно у нас (например, по-старите медикаменти за лечение на алергии, които водят до изразена седация).

 

4.      Употреба на продукти съдържащи канабидиол (CBD) и положителен резултат за тетрахидроканабинол (THC)

Канабидиол (CBD) не е наркотично вещество. Употребата му не може да доведе до наличие на ТНС и метаболити в кръвта на лицето. Но! Някои продукти, разпространявани у нас, съдържат ТНС (дори до 0.2 %, разрешено за страната производител, вкл. в Европейския съюз). В България обаче не е разрешено съдържание на ТНС, независимо от концентрацията. Това е проблем на регулацията и контрола на хранителните добавки в страната, ако изобщо съществува реално такъв. За съжаление ставаме свидетели и на объркване от регулаторните органи по хранителни добавки…

 

5.      Колко време отнема изследването на кръвната проба или защо се получава забавянето?

Технологичното време е в рамките на няколко часа , т.е. за един ден.

На практика и в реалността - отнема няколко месеца (към м. декември, 2021 г. – около три месеца за лабораторията, в която работя).

 

Проблемът не е на изследващата институция или на специалистите, работещи в нея. В последните няколко години, 2/3 от пробите в страната се насочват към една единствена лаборатория, чието основно предназначение някога бе спешна клинична диагностика, осигурявана за редица болници в страната.

 

Към тази лаборатория се насочват спешните диагностични случаи на пациенти, пробите на водачи на МПС и пробите от починали лица за изследване на медикаменти, наркотични и други токсични вещества. Към тази лаборатория се насочват и проби от наркотични и токсични вещества с особен приоритет, както и се осъществяват редица изследвания, вменени с други нормативни документи.

При постъпващи над 100 проби за седмица и капацитет на лабораторията 20-30 изследвания на кръвни проби на шофьори седмично, може да се прецени какво изоставане се получава във времето.

 

Тук е момента и да благодаря за разбирането на стотиците потърпевши граждани, които разбирайки ситуацията проявяват търпение и разбиране.

 

Но ако трябва да бъдем обективни, следва да отбележим, че до момента (повече от 10 години) не се направиха никакви постъпления нито за увеличаване на капацитета на изследващите лаборатории у нас от страна на ресорното ведомство по направлението на тази експертна дейност, нито за инвестиция в и увеличаване на броя на специалистите, които извършват такава дейност (такива специалисти не подготвя нито едно учебно заведение, а са необходими поне една-две години за подготовка на такъв експерт по взаимоучителната метода).

 

Напротив, в последните години станахме свидетели на финансиране на други структури за извършване на такава експертна дейност, а реално работещите химико-токсикологични лаборатории останаха без такова целево финансиране. Дори в момента се случва подобен прецедент от страна на същото ведомство по отношение субсидирането на дейността.

 

По отношение на мненията на телевизионните експерти, следва да се отбележи, че проблемът не се изчерпва със закупуването на един апарат и с разкриване на поредна лаборатория. Защото у нас се закупиха много апарати, а на хартия се направиха и нови лаборатории. Но те така и си останаха – апаратите покрити с чаршафи, а лабораториите - в текста на наредба. На този етап, единственото решение е повишаване на капацитета на реалните изследващи лаборатории (там, където има специалисти, които да обучат нови такива).

 

И ако гледаме на проблема от всички страни, следва да отбележим и тромавата практика на съдебната система у нас, която в днешното време на електронни възможности, призовава колегите като вещи лица и ги принуждава (с налагане на глоби и заплахи за принудително довеждане!) да пътуват по над 300 км до съдебни райони в цялата страна, за да бъдат изслушани като вещи лица за 5 минути (и да получат 20 лв. възнаграждение по действаща наредба).

 

Нещо трябва да се промени.

Коментари