Публикация

Белодробната фиброза: Какво представлява заболяването и какви симптоми могат да подскажат диагнозата?

Белодробната фиброза: Какво представлява заболяването и какви симптоми могат да подскажат диагнозата?

Белодробната фиброза е медицинският термин за натрупване на съединителна тъкан в белия дроб, в резултат на което белите дробове загубват еластичността си и се уплътняват.1,2 С развитието на белодробна фиброза става по-трудно кислородът да преминава през белите дробове и в кръвния поток. Белодробната фиброза се среща при много видове интерстициални белодробни заболявания (ИББ). Симптомите на белодробна фиброза варират, но при някои пациенти влошаването на заболяването може да доведе до задух.2,3

 

Много състояния, причиняват белодробна фиброза. В много случаи причината никога не се открива и затова заболяването се нарича идиопатична белодробна фиброза. Идиопатичната белодробна фиброза (ИБФ) е рядко заболяване,4,5  Това причинява прогресивно увреждане на белите дробове, което ограничава количеството кислород, което белите дробове доставят до основни органи в тялото.6 ИБФ засяга приблизително 3 милиона души по света.7 В  някои случаи, прогресията на ИБФ може да бъде по-бърза от тази при рак на белия дроб. 8

 

За да обясним прогресията на болестта, инсталирахме ледена скулптура на бял дроб в центъра на София. С времето ледът започна да се топи и скулптурата да се разпада, както и белият дроб се уврежда прогресивно при белодробната фиброза.

 

 

 

Ако чувствате умора, имате непродуктивна кашлица и прогресиращ задух, задълбочаващ се в последните 3 до 6 месеца, се консултирайте с вашия лекар!

 

Ледената инсталация е част от информационната кампания „ПОЕМИ ДЪХ С НАДЕЖДА“ на Boehringer Ingelheim и Българско Дружество по Белодробни Болести (ББДБ), която цели да повиши познаваемостта за ИБФ и да напомни на хората да не неглижират здравето си, а да поемат инициативата и да се консултират със своя лекар.

Ранното диагностициране  на ИБФ забавя прогресията на заболяването. 

Някои белодробни фибрози могат да бъдат причинени от автоимунни състояния, каквото е системната склероза, още позната като склеродермия. Рядко, нелечимо автоимунно заболяване, което засяга съединителната тъкан в тялото.9,10,11 Засегнатите пациенти са предимно хора на възраст между 25 и 55 години и се среща 4 пъти повече при жените, отколкото при мъжете.12-14 Най-честите симптоми на белодробно заболяване при склеродермия са диспнея, умора и непродуктивна кашлица.15

 

Установяването на точна диагноза може да отнеме много години и може да са необходими множество тестове, за да се изключат други състояния. Вашият лекар може най-добре да предостави насоки и подкрепа, съобразени с вашата индивидуална ситуация и да предложи най-добрия подход занапред!

 

 

Източници:

1.       British Lung Foundation. What is pulmonary fibrosis? Available at: https://www.blf.org.uk/support-for-you/pulmonary-fibrosis/what-is-pulmon... [Accessed April 2019].
2.       Martinez FJ, Collard HR, Pardo A, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis. Nat Rev Dis Primers. 2017;3:17074.
3.       Wynn TA. Integrating mechanisms of pulmonary fibrosis. J Exp Med. 2011;208(7):1339-1350.
4.       Ley B., et al. Clinical Course and Prediction of Survival in ldiopathic Pulmonary Fibrosis. AJRCCM. 2011;183:431-40.
5.       Nalysnyk L., et al. lncidence and Prevalence of ldiopathic Pulmonary Fibrosis: Review of the Literature. Eur Respir Rev. 2012;21(126):355-361.
6.       National Heart, Lung, and Blood lnstitute. ldiopathic pulmonary fibrosis. Available at:
https://www.nhlbi.nih.gov/.../idiopathic-pulmonary-fibrosis [Accessed April 2020);
7.       Nalysnyk L., et al. lncidence and Prevalence of ldiopathic Pulmonary Fibrosis: Review of the Literature. Eur Respir Rev. 2012;21(126):355-361.; National Heart, Lung, and Blood lnstitute. ldiopathic pulmonary fibrosis. Available at: https://www.nhlbi.nih.gov/health-topics/idiopathic-pulmonary-fibrosis [Accessed April 2020).
8.       Vancheri C, et al. Idiopathic pulmonary fibrosis: a disease with similarities and links to cancer biology. Eur Respir J 2010;35:496–504.
9.       Denton CP, et al. Systemic sclerosis. Lancet. Published online April 13, 2017. Available at http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30933-9. [Accessed April 2020)
10.    Cottin V, et al. lnterstitial lung disease associated with systemic sclerosis (SSc-lLD). Respir Res 2019;20:13.
11.    Kowal-Bielecka 0, et al. Update of EULAR recommendations for the treatment of systemic sclerosis. Ann Rheum Dis 2017;76:1327-1339
12.    Scleroderma Foundation. What is scleroderma? Available at: www.scleroderma.org/site/PageNavigator/patients_whatis.html#.V hgSaPlViko. [Accessed January 2021]
13.    Solomon JJ, Olson A L, Fischer A, et al. European Respiratory Update: Scleroderma lung disease. Eur.Respir. Rev. 2013; 22: 127, 6–19.
14.    Denton CP, Khanna D. Systemic Sclerosis. The Lancet. April 13, 2017
15.    https://www.frontiersin. org/articles/10.3389/fmed.2019.00248/full [Accessed May 2020)

Коментари