Публикация

Относно водно-солевата реанимация при болни с COVID-19

Колеги на базата на прочетеното и знанията, които имам в областта на физиологията на отделителната система стигам до заключението, че при болни с COVID-19 водносолевата реанимация трябва да се провежда предимно с нискосолеви разтвори на глюкоза 5% + ACE-инхибитори. Разбира се соловия прием не може да бъде изключен, но считам, че трябва да е в порядъка 4-5 гр. NaCl за 24 часа. Като АСЕ-Инхибиторите намаляват ефекта от активирането посредством юкстагломеруларния апарат активация на системата RAAS. Това в началото на заболяването би могло да намали белодробното засягане от вируса. Разбира се това следва да се провери.

 

 

Коментари