Публикация

Конкурс за управител на болницата във Велики Преслав

Конкурс за управител на болницата във Велики Преслав

Общински съвет – Велики Преслав удължи срока за подаване на заявления за участие в конкурс за възлагане на управлението на „МБАЛ – Велики Преслав” ЕООД - гр. Велики Преслав.

Документите за участие в конкурса се приемат в деловодството на Общински съвет – Велики Преслав

в запечатан плик, ет. 4, стая № 402, тел.: 0538/48242 всеки работен ден от 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа, в срок от 09.12.2021 г. до 23.12.2021 г. (включително).


Пълният текст на Обявата е публикувана на сайта на Община Велики Преслав, раздел Общински съвет – Съобщения.


Подробности четете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Обява.pdf

Коментари