Публикация

МЗ: Има достатъчни количества от лекарствата, приложими при COVID-19

МЗ: Има достатъчни количества от лекарствата, приложими при COVID-19

За да гарантира на българските пациенти достъп до най-съвременните и ефикасни лекарствени продукти за лечение на COVID-19, Министерството на здравеопазването е осигурило достатъчни количества и ежедневно следи наличностите на следните лекарствени продукти:

  • Veklury (INN Remdesivir) – за лечение на заболяване, причинено от SARS-CoV-2, при възрастни и юноши (на възраст от 12 до под 18 г. и тегло най-малко 40 кг), с пневмония, нуждаещи се от допълнителен кислород в началото на лечението.
  • Лекарствен продукт – комбинация от две моноклонални антитела - Casirivimab and Imdevimab - за лечение на заболяване, причинено SARS-CoV-2 при възрастни и юноши на възраст на и над 12 години и тегло най-малко 40 кг, които не се нуждаят от допълнително кислород, и които са с повишен риск от прогресиране на COVID-19 до тежка форма.
  • Mоноклонално антитяло Regkirona (INN Regdanvimab) – за лечение на възрастни с COVID-19, при които не е необходим допълнителен кислород, и които са с повишен риск от прогресиране на COVID-19 до тежка форма.

Предвид факта, че към момента не съществува терапевтична алтернатива за домашно лечение на COVID-19 и предотвратяване на предизвиканите от заболяването тежки усложнения и летален изход при високорискови групи пациенти, МЗ е предприело действия за сключване на

двустранен договор на местно ниво за осигуряване на лекарствения продукт Lagevrio INN Molnupiravir, перорална форма

При недостиг на даден лекарствен продукт в лечебните заведения МЗ чрез регионалните здравни инспекции извършва своевременни преразпределения. Всяко лечебно заведение, което има необходимост от съответен лекарствен продукт за лечение на пациенти с COVID-19, следва да се обърне към регионалната здравна инспекция, на чиято територия се намира, допълват от министерството.

Коментари