Публикация

Започнаха преговорите за нов Национален рамков договор

Днес започнаха преговорите между съсловните организации на лекарите и зъболекарите и здравната каса по Националния рамков договор за 2011 г.


Това съобщи НЗОК, като уточни, че от страна на институцията, освен оперативното ръководство, е присъствал и председателят на Надзорния съвет Владислав Горанов, както и всички членове на съвета.

Българският лекарски съюз е бил представляван от неговия председател д-р Цветан Райчинов и от членове на Управителния му съвет. От Българския зъболекарски съюз са присъствали председателят на сдружението д-р Николай Шарков и членове на Управителния съвет. В срещата е участвал и заместник-министърът на здравеопазването д-р Михаил Зортев.

Страните са се уточнили, че вече са определили официално своите представители, които са упълномощени да преговарят за нов рамков договор, и са изразили намерение за максимално конструктивен и ползотворен диалог. Въпреки кратките срокове за провеждане на преговорите всички са изразили желание те да приключат успешно до края на годината, посочват от НЗОК. 

Според председателя на Надзорния съвет на НЗОК Владислав Горанов преговарящите имат консенсус по най-важната тема – средствата, определени за здравеопазване за следващата година. Този финансов ресурс ще осигури предвидимост при плащанията и ще позволи на институцията да работи в условията на финансова сигурност, е заявил Владислав Горанов.

„НЗОК ще спазва стриктно механизмите за разпределяне на средствата и тези механизми ще са ясни за всички” – такава позиция е изразила д-р Нели Нешева, управител на НЗОК. Според нея с влизането в сила на нов рамков договор от 1 януари ще има яснота как ще се разпределят средствата за цялата година.

Преговарящите се договориха в максимално кратки срокове на експертно ниво да бъдат уточнени текстовете по общата част на НРД, за да може на следващата среща те да бъдат обсъдени и приети, допълва касата.

По време на срещата Българският лекарски съюз е настоял за промени в законодателството, които да гарантират възстановяване на нормалния рамков договор, съобщи от своя страна съсловната организация.
Д-р Цветан Райчинов е предложил управляващите да инициират промени в закона, които да позволят подписване на нов НРД, ако преговорите продължат и след 1 януари 2011 г.

Управителният съвет на съюза е приел следните условия за провеждане на преговорите:

- в Националния рамков договор за 2011 г. цените, обемите и регулацията на медицинските дейности да се договарят между НЗОК и БЛС;

- да се спазват стриктно от страна на касата сроковете в НРД за заплащане на изпълнителите;

- да се прекратят всякакви претенции от страна на НЗОК /РЗОК/ към лечебни заведения или лекари по отношение на надвишени регулативни стандарти за минали периоди, при доказани неусвоени суми за това перо по региони и в национален мащаб.
БЛС допълва, че преговорите по НРД 2011 ще продължат на експертно ниво следващата седмица.

Коментари