Публикация

Научни данни за ролята на карагенаните в борбата с ОРВИ, включително COVID-19

Научни данни за ролята на карагенаните в борбата с ОРВИ, включително COVID-19
 • Карагенанът е сулфатиран полизахарид, извлечен от червени водорасли, известни като ирландски мъх.
 • В изследвания с клетъчни култури е доказано, че карагенаните проявяват широка антивирусна активност in vitro срещу грип А, денга, хепатит А, риновируси, обикновени коронавируси.
 • Няколко скорошни проучвания показват че карагенанът може да инхибира репликацията на SARS-CoV-2 вирус.
 • Карагенаните имитират клетъчни повърхностни хепарансулфати върху назо- и орофарингеалните епителни клетки, като по този начин улавят вируса и позволят неговото изчистване чрез мукоцилиарния клирънс.
 • Рандомизирани проучвания с възрастни и с деца установяват, че назално прилаганият йота-карагенан съкращава и облекчава симптомите на ОРВИ.
  Налице е значително намаляване на вирусното натоварване в назалните секрети на пациентите.
 • Според наличните данни прилагането на йота-карагенан (ι-карагенан) може да бъде
  ефективна и безопасна профилактика и лечение на SARS-CoV-2 инфекции.
 • Обобщена информация от цитираните изследвания можете да прочетете тук.

 

 

 

Прикачени файлове

CNS.2021.11-05_Folder Coldisept_za...

Коментари