Публикация

Авангардна апаратура за експресна микробна идентификация работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Авангардна апаратура за експресна микробна идентификация работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Авангардна апаратура за експресна микробна идентификация работи в Микробиологичната лаборатория в УМБАЛ „Света Марина“ – Варна. Безспорно предимство на новата система е възможността за директна идентификация на бактерии и гъбички в положителни кръвни проби, без да е необходимо предварителното изолиране на микроорганизмите в изкуствени хранителни среди. При това

апаратът извършва микробната идентификация в кръвта за около 20 минути

Така става възможно много рано във времето да се докаже конкретният микробен причинител и да се постави точна диагноза при животозастрашаващи заболявания в критично болни пациенти, вкл. онкологични и такива след трансплантация, при които дори часовете са от значение за изхода от заболяването.

Иновативният метод позволява да се назначи антибиотично лечение, съобразено с микробната идентификация

преди получаване на резултата от антибиограмата. Чрез апарата стандартното време за диагноза драстично сe скъсява с 24 до 48 часа, като същевременно се предоставя висококачествен резултат, който определя навременен избор и провеждане на правилна антибиотична терапия. Така рутинното използване на апарата в Университетската болница има като резултат подобряване на крайния изход за пациентите, редуциране на използването на неподходящи широкоспектърни антибиотици, намаляване на болничният престой и разходите, особено тези за антибиотици.


Апаратът MALDI TOF MS (Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization - Time of Flight Mass Spectrometry) е закупен от Медицински университет - Варна през 2021 г. за нуждите на Лабораторията по микробиология към Университетската Болница „Света Марина“ във Варна. Използвайки мас спектрометрия и високочестотен лазер, тази технология се определя като революция в микробиологичната диагностична практика, тъй като предлага експресен и с много високо качество резултат при приемлива цена за единична проба.


Използваните в Микробиологичната лаборатория на УМБАЛ „Света Марина“ - Варна автоматизирани системи и интегрирания към тях MALDI TOF апарат дават възможност лабораторията да извършва диагностична дейност на най-високо ниво и я поставят сред водещите микробиологични лаборатории в Европа.

 

Коментари