Публикация

Бъдещ лекар стана „Студент на годината“ на МУ-София за 2021-ва

Бъдещ лекар стана „Студент на годината“ на МУ-София за 2021-ва

Студент на годината на МУ-София за тази година стана Веселин Мирославов Василев, студент 6-и курс в Медицинския факултет. Той беше отличен в традиционния конкурс, организиран от Студентския съвет към столичния Медицински университет, въз основа на кандидатура, доказваща значими резултати в научната, обучителната, културната, спортната и други дейности, свързани с образователния процес и добрия имидж на университета на национално и международно ниво.

Той работи като болногледач в Първа хирургия на УМБАЛ „Александровска“

а през годината е бил доброволец в Ковид-19 отделението на болницата, както и във ваксинационния пункт, съобщават от висшето училище.


Наградата си Веселин получи на специалната традиционна церемония в Аулата на болница „Майчин дом“ лично от ректора академик Лъчезар Трайков, който е патрон на конкурса.


По факултети, с отличието „Студент на годината“ бяха наградени още:

 

  • Студент на годината на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – Здравка Любомирова Иванова, 3 курс, специалност „рентгенов лаборант“. Наградата връчи проф. Мая Визева, ръководител „Учебна дейност“ в колежа.
  • Студент на годината на Факултета по обществено здраве „Проф. д-р Ц. Воденичаров, дмн“ – Пламен Пламенов Василев, 3 курс, специалност „Кинезитерапия“. Наградата връчи зам.-ректорът проф. Каролина Любомирова.
  • Студент на годината на Фармацевтичния факултет – Сийка Веселинова Стоилова, 4 курс. Тя получи наградата си от зам.-ректора проф. Валентина Петкова.
  • Студент на годината на Факултета по дентална медицина – Йоан Йорданов Стоев, 5 курс ФДМ. Наградата връчи зам.-ректорът доц. Елица Деливерска.
  • Студент на годината на Медицинския факултет – Венелин Димитров Денчев, 6 курс МФ. Наградата връчи зам.-ректорът член-кореспондент проф. Цветалина Танкова.

Чуждестранен студент на годината стана Nikhil Basil Oliveira от Индия, 6-и курс, Медицински факултет. Наградата връчи председателят на Общото събрание на МУ-София, акад. Ваньо Митев.

На същата церемония бяха връчени и наградите за любим преподавател в различни области на науката

Имената им бяха определени с гласуване от страна на студентите на МУ-София на специално създадена платформа към сайта на Студентския съвет. Наградените са следните:

  • Любим преподавател в областта на медико-биологичните науки:

Акад. проф. д-р Владимир Овчаров, дмн – почетен ректор, Катедра по анатомия

  • Любим преподавател в областта на медико-биологичните науки:

Проф. Милен Димитров, дф – зам.- декан на ФФ, Катедра по ТЛС

  • Любим преподавател в областта на медико-социалните науки

Проф. Захарина Савова, дм – директор на МК „Й. Филаретова“

  • Любим преподавател в областта на медико-клиничните науки

Проф. д-р Борис Богов, дм – ръководител Катедра по вътрешни болести и председател на ОС на МФ

 

Студентите - участници в конкурса, подаваха кандидатурите си през ноември 2021 г. онлайн, а оценяването им бе проведено от комисия в състав:


Председатели:

Проф. д-р Каролина Любомирова, дм – зам.-ректор по УД
Анастасия Барбукова – гл. секретар на Студентския съвет


Членове:

Проф. Валентина Петкова, дфн – зам.-ректор по НА
Чл.-кор. Цветалина Танкова, дмн – зам.-ректор по МИПФ
Доц. д-р Елица Деливерска, дм – зам.-ректор по СДО и УБК
Д-р Видин Кирков – ръководител Център за БЧС, Ректорат
Проф. Мая Визева, дм – р-л Учебен отдел, МК „Й. Филаретова“


Източник: МУ-София

Коментари