Публикация

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

   

 

Поздрав на изълнителния директор на "УМБАЛ-Пловдив" д-р Динчо Генев.     

 

 

 

 

                                                        

Коментари