Публикация

В условия на пандемия от Ковид-19 има неизползван у нас регистриран приоритет в медицината

В условия на пандемия от Ковид-19 има неизползван у нас регистриран световен приоритет в  медицината

Доц.В.Манев-клиничен имунолог

 

Преди повече от 1г и 8 месеца регистрирахме и  предложихме аргументиран от нас "Идеен проект за провеждане на интензивно проучване и внедряване на екстракорпорални интензивни методи за депурация при тежко болни с Ковид-19  за ефективно намаляване смъртността у нас. Тогава ".Експертният съвет по клинична имунология към Министерството на здравеопазването /МЗ /излезе със странен аргумент да иска литература със статистическа достоверност при условие, че ние за първи път в света предлагаме подобен подход с тристепенна екстракорпорална апаратурна депурация на кръвта за интензивно извеждане от кръвта фактори, които  убиват тежко болните с Ковид19 .В неговата цялост е иновативен подход и  тогава не е прилаган по света и у нас.Очавахме  държавата в лицето на МЗ да възложи на субординираните му  клинични  структури в столицата и страната да извършат предварителните изследвания. По предложението ни има позитивно становище от проф.Татяна Червенякова, Председател на експертния съвет по инфекциозни болести , Изп.Директор на инфекциозната болница и председател на дружеството по инфекциозни болести. От това експертно становище проявен ли е интерес от МЗ или вероятно не е по субективни или политически мотиви ? Има  позитивни становища и отзиви по предложения от нас иновативен подход от още 4-ма хабилитирани специалисти/ Проф.К.Тимчева ,проф.Асен Дудов, Доц.Иван Гигов-хематолог, Доц.Петър Атанасов/хематолог и интернист/ Оказа се ,че МЗ няма нито гласуван бюджет за проучване и внедряване на иновативни предложения ,нито има норматив за правомощия  да възлага  иновативни  проучвания!?

 

Имаме регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в един от аспектите за деблокиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет. С три от тях получихме приза "Изобретател на 2016".В тази област преди 3 години бе връчена „Нобелова награда” на американски и японски учени.Освен това сме  регистрирали приоритет  с признат патент за „Полезен модел” за  ваксина за стимулиране на Т-клетъчния имунитет при онкоболни със солидни тумори. Години търсихме  и очаквахме съдействие от МЗ за проучване и внедряването им. Така се похабиха в безплодна кореспонденция повече от 5 години. Ако беше внедрена ваксината доразработена и призната с патент за полезен модел за стимулация на Т-клетъчния имунитет при онкоболни, сега би могла да се приложи веднага за профилактика от Ковид-19 при възрастни хора за стимулация на Т-клетъчния имунитет за  намаляване смъртността  у нас. В актуална публикация наскоро китайски учени излизат с обширни научни проучвания и доказват ,че именно Т-клетъчния имунитет е водещ и решаващ при болните с Ковид-19  и  е най-важен за профилактика и изхода от болестта. МЗ продължава да няма  гласуван бюджет за проучване и внедряване на иновативни предложения, нито има норматив за правомощия  да възлага  иновативни  проучвания!

 

Ако бъдат в спешен порядък приети внесените  от нас предложения в Народното събрание за нормативни промени, все още не е късно да се тръгне в правилната посока.

Предложили сме многократно преди години и е  крайно време :                                             

 

1. В МЗ да има "Отдел /или дирекция/ за внедрителска дейност по  признати патенти за изобретения и иновации "в стратегически важни за държавата направления/Имунотерапия , имунопрофилактика на рака, интензивни апаратурни методи за лечение на тежко болни с Ковид-19 и др. /  .                                                            2.Да се създаде без повече отлагане "Национален Център за иновативна медицина " /НЦИМ/ за развитие новите  аспекти за Т-клетъчната  имунотерпия на рака, на Ковид-19 и др. Тази наша инициатива се подкрепя и с петиция от 2753 български граждани у нас и в чужбина.Наскоро същата е внесена за гласуване в парламента.   

 

https://www.peticiq.com/243314

 

Настояваме за повече шанс за живот на няколко десетки хиляди онкоболни с разкриване на Национален/или Балкански/ специализиран Институт за имунотерапия, имунопрофилактика на рака и възстановяване

https://www.peticiq.com/243314

 

 

Време за губене няма! За да се случат добрите неща и  да останат за сегашните и идните поколения са нужни подготвени хора, с иновативно мислене да  търсят аргументи как да може да се случат добрите  неща , а не  да  търсят аргументи как да не се случат.

 

Прикачени файлове

Литература Екстракорпорални методи за депурация при К-19.doc

Коментари