Публикация

Почина акад. Екатерина Титянова

Почина акад. Екатерина Титянова

Почина академик проф. д-р Екатерина Титянова, д.м.н. – изключителен човек и лекар, отдаден на пациентите, медицината и науката.

 

Новината бе съобщена първо от Българския лекарски съюз, а след това потвърдена и от ВМА, където тя ръководеше Клиниката по функционална диагностика на нервната система, както и от Столичната лекарска колегия.

 

„Академик Титянова беше ярък пример за специалист с огромно желание за професионално израстване, пример за последователно следван път, пример за това как всеки, избрал медицината за свое призвания, трябва да проправя своя път, независимо от трудностите, пред които го изправя животът. Голямото семейство на българските лекари изгуби незаменим професионалист, прекрасен човек, изгуби добър приятел“, написаха от БЛС.

„След боледуване от Covid-19 ни напусна водещият в страната специалист по неврология и невросонология акад. Екатерина Титянова, дмн. Загубата на лекар, преподавател и учен от нейния ранг са огромна загуба за българската медицина и наука“, заявиха от Столичната лекарска колегия.

Паметта на академик Титянова бе почетена с едноминутно мълчание на редовния рапорт на началника на Военномедицинска академия генерал-майор проф. д-р Венцислав Мутафчийски, д.м.н., с ръководителите на клиники и звена в лечебното заведение.

 

Екатерина Титянова e професор по неврология, доктор на медицинските науки и ръководител на клиника „Функционална диагностика на нервната система“ на ВМА. Член е на Факултетния съвет и ръководи катедра „Неврология, психиатрия, физиотерапия и рехабилитация, превантивна медицина и обществено здраве“ при Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, основател и титуляр е на дисциплината „Нервни болести” в него. От 2013 г. е академик на Българската академия на науките и изкуствата, а от 2015 г. – академик на Сръбската кралска академия.


Акад. Титянова завършва медицина през 1982 г. в Медицинска академия – София. Започва работа като невролог в районната болница на Гоце Делчев. През 1983 г. постъпва като асистент в Катедрата по неврология на Медицинска академия - София. По-късно става ръководител на неврологично отделение при Университетската специализирана болница по неврология и психиатрия „Св. Наум“ ЕАД - София, и на Лабораторията по клинична невросонография. През 1987 г. придобива специалност по нервни болести, през 1990 г. – образователна и научна степен „доктор“, а през 2007 г. – научна степен „доктор на науките“. От 2003 г. е доцент във Военномедицинска академия – София, а от 2009 г. – професор по неврология. Тя е външен експерт към Министерството на здравеопазването, Националната агенция за оценка и акредитация при Министерския съвет, НЗОК и Европейската комисия.


Акад. Титянова е специализирала неврология, невросонология и двигателен контрол на походката в престижни университети в Австрия, САЩ, Мексико, Германия и Финландия. Научните й приноси са в областта на мозъчносъдовите заболявания, невросонологията, хемореологията, двигателния контрол на походката, автономните нарушения и неврорехабилитацията. Иноватор е в изследването на походката чрез електронен анализ на стъпките и развива нови направления в неврорехабилитацията в България. Призната е за международен експерт по невросонология - въвежда, развива и утвърждава нови направления в ултразвуковата диагностика на нервната система у нас и в чужбина и създава Българска школа по невроснология с Балканска секция към нея. Организира в София научни форуми и обучителни курсове на Световната федерация по неврология и на Европейската академия по неврология.

Научната й работа включва монографии, учебници, ръководства и над 250 публикации у нас и в чужбина

които са международно цитирани. Съавтор е на национални и международни учебни ръководства. Тя е главен изследовател, национален координатор и участник в национални и международни проучвания в областта на мозъчния инсулт, множествената склероза, епилепсията и Паркинсоновата болест. Била е гост-лектор в Мексико, Финландия, Сърбия, Хърватия и Грузия. Екатерина Титянова е активен член на национални и международни организации и фондации и е координатор за България по програмите за следдипломно обучение към Световната федерация по неврология.

 

Учредител и председател е на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика

 

Член е на Изпълнителния комитет на Изследователската група по невросонология към Световната федерация по неврология. Утвърждава се като международен експерт по мозъчни инсулти за Централна и Източна Европа и е представител за България в групата „Женска инициатива за мозъчен инсулт в Европа” на Европейското дружество по инсулти. Създател и главен редактор е на периодичното научно двуезично английско-българско списание „Neurosonology and Cerebral Hemodynamics”, което се реферира в Emerging Sources Citation Index. Член е на редакционните колегии на списанията „Neurosonology“ (Япония), „Archivos de Neurociencias“ (Мексико), електронното списание „Oruen“ и на 6 национални научни списания.

Академик Титянова беше дългогодишен член на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ)

Екатерина Титянова е носител на наградите „Merrill Spencer Award” на Европейското дружество по невросонология и мозъчна хемодинамика (2009 г.), „Golden Hyppocratic Oath” на Balkan Association for History and Philosophy of Medicine (2015 г.), Националната медицинска награда в категориите „Световно признание в медицинската наука“ (2017 г.) и „Медицина и образование“ за създаване на школа по невросонология (2018 г.). Тя е удостоена с Почетен знак на Министерството на отбраната (2016 г.), медал „Петър Берон“ на Българската академия на науките и изкуствата (2017 г.) и почетна грамота на Българския червен кръст за проявен хуманизъм (2018 г.). Носител е на голямата награда „Питагор“ 2018 г. за цялостен принос на Министерството на образованието и науката. Има награди от национални и международни научни форуми. През 2018 г. академик Титянова получава Почетен знак на Българския лекарски съюз и почетна грамота на Столичната колегия.

 

CredoWeb имаше дългогодишно партньорство с ръководената от нея Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика.

 

Екипът ни поднася съболезнования на семейството, близките и колегите на акад. Титянова!


Поклон пред паметта й!

 

Коментари

Лека и пръст на нея и на съпругът й,родени на една дата и починали на една дата от Ковид 19.За съжаление не са били имунизирани.

Дълбок поклон

Лека и пръст ! Не допускам , че не е била имунизирана и тя и съпругът и ! Ама знае ли човек ? И лекарите понякога грешат .....

Петър  Галев
4 яну 2022 16:42

Загубихме изключително отдаден на медицината и на пациентите Човек с главна буква! Бог да я прости! Поклон! CredoWeb се разделя с авторитетен автор, приятел и съмишленик!