Публикация

Доц. Венцислава Пенчева става зам.- директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“

Доц. Венцислава Пенчева става зам.- директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“

Доц. д-р Венцислава Пенчева от днес е зам.- директор по лечебната дейност на УМБАЛ „Александровска“. Тя заема мястото на д-р Петър Грибнев, който в края на миналата година бе назначен за зам.- министър на здравеопазването.

 

Доц. Венцислава Пенчева е специалист по „Вътрешни болести” (2008 г.) и по „Пневмология и фтизиатрия” (2012 г.) и е част от екипа на Отделението по белодробни болести в Клиниката по пропедевтика на Александровска болница. От ноември 2020 г. е ръководител на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински университет - София.

 

През 2014 г. доц. Пенчева защитава дисертация на тема „Белодробни усложнения след бъбречна трансплантация“ и придобива научна степен „доктор” по научна специалност „Белодробни болести”. През 2017 г. завършва магистратура по „Публична администрация“ със специализация „Здравен мениджмънт” в УНСС, гр. София. Притежава множество сертификати от международни курсове в различни сфери на пулмологията.

Научните интереси на доц. Пенчева са в сферата на специфичните и неспецифични белодробни инфекции

бронхообструктивните заболявания, дихателни нарушения по време на сън, белодробно ангажиране при системни съединително-тъканни заболявания, белодробен рак, белодробна тромбоемболия, сърдечносъдови и ендокринни усложнения при обструктивна сънна апнея и др.

Има над 70 научни публикации в български и чуждестранни научни медицински списания

включително монографии и учебници, участия в голям брой конгреси в страната и чужбина.

 

Екипът на лечебното заведение ѝ желае здраве, дух, творческа енергия, креативност и успехи в името на просперитета и добрия имидж на болница „Александровска“!

Коментари