Публикация

Почина проф. Иван Козовски

Почина проф. Иван Козовски

Българският лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството, колегите и близките проф. д-р Иван Козовски – лекар, отдаден на медицината, преподавателската дейност и грижата за пациентите и каузата за повече бебета.

Проф. Козовски ни напусна на 83-годишна възраст, оставяйки ярка следа и пример за достойно извървян път

Началото на професионалната му кариера започва в Хумболтовия университет – Берлин и преминава като акушер-гинеколог в болниците в Айтос, Поморие и Грудово. От 1970 г. е асистент в Катедрата по акушерство и гинекология на МУ-Варна, а от 1986 г. е доцент. Бил е ръководител на катедрата по акушерство и гинекология.


Основните му научни разработки са посветени на ехографското изследване в АГ, Цезаровото сечение

 

постоперативните инфекции и тяхната профилактика, урогениталните фистули и технологиите на асистираната репродукция.


Проф. Козовски е автор и съавтор на учебници по акушерство и гинекология. Член на Американската асоциация по репродуктивна медицина (ААRM), на Европейската асоциация по АГ (EAGО) и зам.-председател на Републиканското дружество по акушерство и гинекология. Избран е за „Медик на годината“ през 2000 година.


Поклон пред светлата му памет!

снимка: МУ-Варна

Коментари