Публикация

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия

 

Баймакова М, Галев А, Димова Й, Чобанова П, Дървеняшка Н, Стоянова С, Чаушев А, Дакова С, Рамшев К. Инфекция с Plasmodium falciparum по време на COVID-19 пандемия. Превантивна медицина, 2021, № 2, 6–9.

 

Научната публикация може да намерите в прикачения PDF-файл, под ключовите думи.

 

Гл. ас. д-р Магдалена Баймакова, д.м.

Лекар, Специалист "Инфекциозни болести"

10 януари 2022

Прикачени файлове

Preventive Medicine, 2021, 9(2), 6–9.pdf

Коментари