Публикация

Спират плановия прием и операции в София

Спират плановия прием и операции в София

Със заповед на директора на Столичната регионална здравна инспекция плановият прием и плановите операции във всички лечебни заведения на територията на София-град се прекратяват временно.

Мярката влиза в сила от утре, 12 януари

и се налага заради увеличаващата се заболеваемост от COVID-19.

 

Изключение ще се прави за дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Забраняват се посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения

за болнична помощ на територията на столицата, с изключение на свижданията на пациенти в терминален стадии.


С цялата заповед може да се запознаете в прикачения файл.

Прикачени файлове

Заповед.pdf

Коментари