Публикация

Прекратиха процедурата по закупуване на 12,5 млн. щадящи теста за учениците

Прекратиха процедурата по закупуване на 12,5 млн. щадящи теста за учениците

Министърът на здравеопазването проф. Асена Сербезова прекрати текущата процедура по закупуване на бързи антигенни тестове за провеждането на индивидуално неинвазивно изследване за COVID-19 на ученици от 1-ви до 12-и клас. Припомняме, че поканата за осигуряване на около 12 500 000 щадящи теста беше публикувана на сайта на министерството на 30 декември 2021 г.


Прекратяването на процедурата е вследствие от извършена от дирекция „Вътрешен одит“, по искане на министър Сербезова, проверка. В доклада си до здравния министър

проверяващите констатират пропуски при организацията на процедурата

Всички налични в МЗ документи, имащи отношение към тази процедура, ще бъдат предоставени на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).


До края на настоящата седмица, при спазването на максимална прозрачност и осигуряване на равнопоставеност на участниците, МЗ ще публикува нова покана за закупуване на необходимото количество тестове. Предвидено е представители на Министерството на образованието и науката също да бъдат членове на комисията, изготвяща изискванията към участниците и разглеждаща постъпилите оферти.

 

Коментари