Публикация

Държавата финансира обучението на бъдещи лекари и медсестри

Държавата финансира обучението на бъдещи лекари и медсестри

Държавата ще подпомагне финансово обучението на 158 бъдещи лекари и 210 медсестри, 50 акушерки, няколко десетки медицински и рентгенови лаборанти през тази учебна година. За работодатели са одобрени лечебни заведения от всички видове в цялата страна.  Това става ясно от Информационната система „Работодатели и студенти“, поддържана от МОН.

 

Най-много медици с пълно или частично заплащане на таксите се подготвят в МУ –
Варна – 43, Тракийския университет в Стара Загора – 32 и в Бургаския университет
„Проф. Асен Златаров“ - 26, сочат данните от системата.

Пловдивският Медицински университет е лидер по брой подготвяни акушерки

с финансова помощ от държавата, там те са 12, следва Русенският университет „Ангел
Кънчев“ с 9, Тракийският университет в Стара Загора и МУ – Варна с по 7 бъдещи
акушерки.


По 35 бъдещи медсестри обучават медицинските университети в София и Пловдив, в СУ
„Св. Климент Охридски са 26, следващите по брой обучавани са МУ – Варна,
Тракийският университет в Стара Загора, Русенският университет „Ангел Кънчев“,
Югозападният университет „Неофит Рилски“ и Бургаският университет „Проф. Асен
Златаров“.

Медицински и рентгенови лаборанти с държавна финансова подкрепа се подготвят
изключително в по-старите и утвърдени висши медицински училища – МУ – София,
МУ – Пловдив, МУ – Плевен и МУ – Варна.

Дефицитът на медицински кадри се задълбочи в последните години

Това наложи повишено търсене на такива специалисти, особено през последните 2 години по време на пандемиято от COVID-19. Един от начините да бъде преодолян се оказаха промените в Закона за висшето образование, които дават възможност за финансова помощ от страна на държавата по време на следването при сключен договор за последваща работа в лечебно заведение, утвърдено в съответствие с изискванията на образователното министерство.


Потвърждение за голямото търсене на медицински кадри е фактът, че в списъка на
МОН на утвърдените работодатели попадат болници и лечебни заведения от всички
видове – университетски, държавни областни, многопрофилни и специализирани,
национални специализирани, общински, частни, комплексни онкологични центрове
(КОЦ), болници по кардиология, пневмофтизиатрични заболявания, рехабилитация.

Сред работодателите попадат водещи лечебни заведения у нас

В списъка са "Аджибадем Сити Клиник“, МБАЛ „Софиямед“ и „Пълмед“, МБАЛ „Унихоспитал“ - Панагюрище, МБАЛ „Сердика“ и МБАЛ „Надежда“, столичната МБАЛ „Света София“, повечето областни и държавни университетски болници (в това число НКБ, СБАЛДБ, СБАЛИПБ, СБАЛНП "Св.Наум", УМБАБ "Св. Георги", УМБАЛ "Г. Странски" и УМБАЛ "Проф. Стоян Киркович"), общинските болници в Асеновград,Казанлък и Тутракан, КОЦ – Бургас и КОЦ – Стара Загора, Югозападната болница в град Сандански и много други.

 

 

Коментари