Публикация

Какъв може да е процента при карантинираните болни с Ковид-19, при които са предписвани антибиотици или и кортизонови препарати още в първите дни от появата на симптомите? Доц.В.Манев

Какъв може да е процента при карантинираните болни с Ковид-19, при които са предписвани антибиотици или и кортизонови препарати  още в първите дни от появата на симптомите?

Доц.В.Манев –клиничен имунолог  

 

През последните 1-2 години в няколко медии се появи бегла информация,че при постъпване в някои болници на пациенти с доказан Ковид-19,още в първите  дни им се назначават антибиотици/в двойна или тройна комбинация / или  кортизонови препарати или двете. Наскоро  млад мъж , син на мой близък ,вдигнал температура, ,доказан бил,че е с К-19, карантинирали го . Веднага му било назначен антибиотик и кортизонов препарат ?!                                                      

Знае се,че патогенетично е противопоказано първите 5-7- дни да се използват антибиотици или кортизонови препарати , а съчетанието им е високо рисково и неоправдано, освен ако има доказателства за настъпила бактериална инфекция.Би представлявал практически интерес да се види в какъв процент в доболничната помощ в първите дни от диагностицирането на Ковид19 се изписват антибиотици и кортизонови препарати ? Министерството на здравеопазването /МЗ / ако не е направено такова изследване, би следвало да възложи на РЗИ да проучи при 30 карантинирани в София и страната ,  на втория ден след карантинирането при болни диагностицирани с Ковид-19  , какъв е процента, при който са били изписани антибиотици и кортизонови препарати.                                                                                              

Дори допускането  да е само при 10%-20% от карантинираните, то би могло да се направи обосновано предположение ,че тези леко болни с Ковид-19 , вероятно биха били  неизбежна  част от болничния контингент на бъдещите тежко болни с неизвестен изход.

 

Ако действително се окаже, че има такъв  пропуск  някъде в доболничната помощ и навременно се коригира, то би отслабнал  не само натиска върху болничната ни система, но би се намалил и броя на загубилите битката с болестта.

 

Коментари