Публикация

НЗОК ще заплати всички дейности, извършени през декември 2021 г. от болниците

НЗОК ще заплати всички дейности, извършени през декември 2021 г. от болниците

Във връзка със запитвания от лечебни заведения, оказващи болнична медицинска помощ, Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заявява, че определената месечна стойност за дейност през м. декември 2021 г. е на база реално извършената дейност през 2021 г., повлияна от епидемичната обстановка и лечението на пациенти с COVID-19.


Всички дейности, извършени през м. декември 2021 г. от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, ще бъдат заплатени в пълен размер.


На свое заседание Надзорният съвет на НЗОК ще разгледа определените стойности и за лечебните заведения, активно включващи се в лечението на пациенти с COVID-19 в болнични условия, ще бъдат планирани допълнително средства.

Коментари