Публикация

Защо изследването на АсАТ и АлАТ е важно за черния дроб?

Защо изследването на АсАТ и АлАТ е важно за черния дроб?

„За черния дроб се казва, че е лабораторията на човешкото тяло. Ако е възможно без някои органи като жлъчка или слезка да продължим да водим активен начин на живот, то това въобще не важи за черния дроб, без който организмът ни не може да функционира. За съжаление заболяванията, свързани с него, често остават незабелязани в началото, затова профилактиката  има голямо значение за навременното им откриване и лечение. Поне веднъж в годината е добре да правим скринингови изследвания като АсАТ и АлАТ”, обяснява д-р Рени Младенова, специализант по клинична лаборатория в „ЛИНА”.

 

Какво представляват АсАТ и АлАТ ?

 

Те са ензими от групата на трансаминазите, участващи  в метаболизма на аминокиселините, от които се образуват белтъците. Тяхното диагностично значение се определя от това, че се покачват още в началните стадии на заболяването, когато все още няма симптоми.

 

„Намират се в различни органи, но най вече преобладават в черния дроб. При неговото увреждане навлизат в кръвта и стойностите им се повишават. Има известна разлика между двата ензима. АлАТ  преобладава в черния дроб и високите му  стойности почти винаги колерират с чернодробно неразположение. АсАТ се намира и в сърцето, скелетните мускули и слезката. Затова самостоятелно увеличение на АсАТ  не винаги може да говори за увреждане на черния дроб, но в комбинация с повишени стойности и на АлАТ е почти сигурен белег”, заявява д-р Младенова.

 

Какви могат да са причините за по-високите им нива?

 

·        остър и хроничен хепатит

·        токсично увреждане на черния дроб, причинено от алкохол и отравяне с гъби

·        цироза на черния дроб

·        стеатоза (натрупване на мазнини - триглицериди в черния дроб)

·        прием на някои лекарства

·        новообразувания (тумори)

·        заболявания на скелетната мускулатура

·        остър инфаркт на миокарда и др.

 

Как се поставя диагнозата?

 

Д-р Младенова обръща внимание, че причините за завишените стойности на двата ензима зависят  от индивидуалното състояние на пациента. А за поставяне на диагнозата при чернодробно заболяване е важно да се направят и други изследвания, като от клиничната лаборатория те най-често са: пълна кръвна картина, гамаглутамилтрансфераза (ГГТ), общ и директен билирубин и албумин.

 

Къде можете да ги изследвате?

 

Във всеки филиал на лаборатория „ЛИНА” в областите: Бургас, Варна, Сливен и Ямбол.

 

До края на февруари 2022 г. анализите на АсАТ и АлАТ се извършват безплатно по желание на пациента, като се заплаща само такса венепункция в размер на 2 лв.

 

Коментари