Публикация

НЗОК ще плати на 100% на болниците за извършените през декември дейности

НЗОК ще плати на 100% на болниците за извършените през декември дейности

Всички дейности, извършени през декември 2021 г. и отчетени от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, ще бъдат заплатени в пълен размер. Това увериха от НЗОК във връзка с публикуваната в медиите декларация на Националното сдружение на частните болници, Българската болнична асоциация, Асоциацията на университетските болници и Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение. В нея те изразиха опасенията си, че ще бъдат изправени пред „сериозни финансови затруднения заради намалените си бюджети“.

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) предоставя следната информация:

Със свое решение  от 16 декември 2021 г. Надзорният съвет на НЗОК приема следните месечни и индикативни стойности за дейностите в болничната медицинска помощ за декември 2021 г. - платими  януари 2022 г.:

 

Стойността за януари 2022 г. за дейностите през декември по Приложение 1 е в размер на 14 208 775, а извън Приложение1 е близо 191 млн. лв. 

 

Към днешна дата - 13 януари 2022 г., лечебните заведения за болнична помощ са отчели по Приложение 1 за декември (платима януари) е 13 134 229, а извън приложение 1  почти 170,6 млн. лв. 

Отчетените дейности за декември 2021 г. са по - малко от определените с решението на НЗОК

От НЗОК обобщават, че отчетените дейности за декември 2021 г., които се изплащат през януари 2022 г., са по - малко от определените с решението на Надзорния съвет. Затова всички дейности, извършени през декември 2021 г. и отчетени от лечебните заведения за болнична медицинска помощ, ще бъдат заплатени в пълен размер.

 

Стойностите за дейност януари и февруари 2022 г. ще бъдат определени на заседание на НС на НЗОК

Коментари

ДАНО !