Публикация

187 млн. души имат европейска здравна карта

По последни данни в момента около 187 милиона (37%) европейци притежават европейска здравноосигурителна карта. Тя им осигурява достъп до здравни услуги, когато пребивават временно в друга европейска държава.


Новите регламенти за координация на системите за социална сигурност, които влязоха в сила през май, вече се прилагат във всички държави-членки на ЕС, съобщи Европейската комисия.

От новите правила на ЕС ще се ползват всички, които се преместват в друга държава-членка на съюза с цел да се установят постоянно, да работят временно или да учат, както и хората, които пътуват по работа или на почивка.

Съгласно последните данни на „Евробарометър” всеки десети европеец посочва, че е живял или работил в друга държава (в или извън ЕС) в определен момент от живота си, три процента са живели в друга държава без да са работили в нея, а един процент са работили в друга държава без да са живели в нея.

Приблизително 11,3 милиона европейски граждани, или 2,3% от общото население на ЕС, живеят в държава-членка, различна от родната им страна. Над 750 000 души пресичат границата всеки ден, тъй като работят в друга държава.

За да се улесни животът на милионите европейски граждани в движение и да им се даде възможност да запазят своите права на обезщетения за безработица, за гледане на дете, на здравно осигуряване или пенсии при преместване в друга европейска държава, това лято влезе в сила система за модернизирана координация, която има за цел да ускори обмена на социалноосигурителна информация. Гражданите на ЕС ще се възползват от съкращаване на обема на издаваните документи и на необходимото време за обработване на изчисляването и изплащането на обезщетенията.

Въведената реформа е кулминацията на 50-годишно сътрудничество на европейско равнище. Основните й цели са опростяване, предоставяне на повече информация, модернизация и намаляване на бюрокрацията, отбелязва ЕК.

Намален е броят на документите на хартиен носител, които се издават на гражданите. В допълнение към европейската здравноосигурителна карта, на потребителите се издават максимум още девет „формуляра”. Тези „преносими документи” имат нов, лесно разпознаваем дизайн и предоставят информацията в удобен за потребителите начин.

Създава се нова електронна мрежа: EESSI (Система за електронен обмен на данни за социална сигурност). До 2012 г. тази система ще позволи на националните социалноосигурителни институции да обменят информация по електронен път, като по този начин се премахнат всички формуляри на хартиен носител. EESSI ще намали административната тежест и ще съкрати процеса на подаване на заявления в повече от една държава.

Коментари