Публикация

Сърдечните операции у нас - в регистър

Първият Национален регистър на оперативните интервенции върху сърцето и излизащите от него големи съдове беше официално представен в Университетската болница „Света Екатерина” в София.


Той представлява специализирана база данни, съдържаща информация за пациента – история на заболяването, лични данни, данни за съпътстващи заболявания, рискови фактори, информация за кардиохирургични интервенции, както и за крайния резултат от процедурата.

Регистърът е разработен от компания, специализирана в създаването на софтуерни проекти в областта на здравеопазването, съвместно със Секцията по кардиохирургия към Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия.

Целта е да се оцени медицинската практика в реални условия, както и да се следи качеството на работа на медицинския център/оператор по отношение на постигнати резултати и усложнения.

Приложението на регистъра дава възможност за провеждане на епидемиологични проучвания, за създаване на изводи и заключения, валидни за нашата страна, както и за прозрачност и възможност за контрол от НЗОК.

След успешното му пускане в употреба България ще е първата страна с единен Национален регистър в Югоизточна Европа.

Коментари