Публикация

Към МЗ ще бъде създадена работна група за решаване проблемите на хората с увреждания

Към МЗ ще бъде създадена работна група за решаване проблемите на хората с увреждания

Към Министерството на здравеопазването ще бъде създадена работна група за предприемане на конкретни действия по разрешаване на проблемите на хората с увреждания. Това решение беше взето на среща между министъра на здравеопазването проф. Асена Сербезова, зам.-министрите доц. д-р Любомир Бакаливанов и д-р Петър Грибнев и членове на ационално представителните организации на и за хората с увреждания.

 

В работната група ще бъдат включени експерти от министерствата на здравеопазването, на труда и социалната политика, на транспорта и съобщенията, НЗОК, ТЕЛК, НЕЛК и представители на национално представителните организации на и за хората с увреждания.


По време на срещата бяха обсъдени

промените в Закона за хората с увреждания, които влизат в сила от тази година

Те предвиждат дейностите по предоставяне и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания да преминат изцяло към НЗОК.


„Нека използваме международния опит при решаването на проблемите.

Темата с трудовата експертиза е проблем номер едно за нас

във връзка с концепцията за закриване на сега действащата система за освидетелстване и преосвидетелстване и преминаването към международната система на ICF. Според нас новата система трябва пилотно да стартира в няколко области, да се прецени как работи и едва тогава да се прилага на национално ниво“, посочи Веска Събева, заместник-председател на Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет.


МЗ е отворено към всички предложения, които ще помогнат за по-доброто бъдеще на хората с увреждания, посочи министърът на здравеопазването.

„По тази причина чрез сформирането на работната група ще чуем повече мнения, а тези от тях, около които се обединим, че са градивни, следва да изведем до работещи решения. Целта е и в тази област да станем една по-европейска държава, грижеща се за своите граждани с увреждания“, заключи проф. Асена Сербезова.

 

Коментари