Публикация

Промени в Съвета на директорите на болница „Лозенец“

Промени в Съвета на директорите на болница „Лозенец“

Считано от 19 януари 2022 г. са извършени промени в състава на Съвета на директорите на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. За нови членове на Съвета са определени д-р Христо Стоянов и Станимир Михайлов.

Този борд е назначен за срок до провеждането на конкурс

по реда на Закона на публичните предприятия, информира здравното министерство.


Д-р Стоянов е избран от Съвета на директорите за изпълнителен директор на лечебното заведение. До настоящия момент той е заемал длъжността началник на спешно отделение и заместник-директор по медицинската дейност в болницата.


Станимир Михайлов е независим член и председател на Съвета на директорите. По образование е финансист. Притежава дългогодишен опит във финансови институции.
Представител на държавата е магистър-фармацевт Орлин Недев. Той е държавен експерт в Министерството на здравеопазването.

 

Източник: МЗ

Коментари