Публикация

Частна бърза помощ Goldenburg Medical Service търси диспечери

Частна бърза помощ Goldenburg Medical Service търси диспечери

Частна бърза помощ Goldenburg Medical Service търси да назначи диспечери. Медицинското заведение партнира с МБАЛ "Медлайн" и с МБАЛ "Централ Хоспитал" в Пловдив.

Изисквания:

  1. Основни познания по спешна медицина;
  2. Познаване на спешните състояния и най-честите им симптоми;
  3. Познаване на специфичните аспекти на спешната медицина.

Комуникационни умения:

  1. Със спешен пациент и неговите близки;
  2. С други медицински лица.

Лични качества:

  1. Професионализъм, способност за работа в екип, колегиалност във взаимоотношенията;
  2. Взаимоотношение със спешния пациент: спазване на поверителност на пациента, конфиденциалност на информацията около състоянието му и запазване на автономност на болния;
  3. Познаване на нормативната база и разпознаване на случаите, при които се провежда полицейско разследване – насилие, трудови, битови и пътно-транспортни инциденти.

 

За контакти: 0879/444776

Коментари