Публикация

При спазване на основното правило в медицината „.преди всичко да не се вреди „ би ли могло в условията на пандемията от Ковид-19 да се намали натиска върху болничната система ?

При  спазване на  основното правило в медицината „..да не се вреди „  би ли  могло  в условията на пандемията от Ковид-19 да се намали натиска върху  болничната система ?

 

Доц.В.Манев-клиничеи имунолог

 

Пълна утопия се оказа в условията на пандемията от Ковид-19 да се ползва иновативния потенциал на медицинската система и в частност на медицинските кадри с доказано иновативно мислене при условие,че у нас няма разкрит нито един Национален Център за правене на иновативна медицина! /НЦИМ/. Сега целият научен свят хвърля потенциала си да създава специфични фармакологични лекарства, моноклонални антитела или други биологични средства.Те изискват  много  инвестиции и  време Това без съмнение е необходимо, но едновременно би могло да се търсят и начини  да не се стига до усложнения и  болнично  лечение , ако се окаже ,че тази възможност се  постига с по-прости и достъпни средства.Такива биха могли да блокират още на физико-химично и биохимично ниво вируса в първите 2-3 дни,преди да увреди сериозно организма на заразения човек. Такива средства вероятно има.Те биха могли да са достъпни, безвредни и евтини. Има публикация за една такава възможност установена от американски учени през 2020г при над 140 клинично доказани пациенти с Ковид-19 и потвърдена и от нас   при повече от 10 пациента -доброволци .Без  „статистическа достоверност „ всички те са живи и здрави. Министерството на здравеопазвето/МЗ/ и неговите експертни съвети изискваха тогава от нас за да се разреши средството, да има статистическа достоверност, а резултатите да са публикувани в авторитетни научни списания. В условията на световна пандемия това не винаги е възможно ,а и дори да няма пандемия се изискват месеци , понякога година/и за да се публикува в такова авторитетно списание в чужбина. Нашата теза е ,че когато едно средство е доказано безвредно , а е и е полезно за кратко приложение , спазва се основното правило в медицината „..да не се вреди „ може да има шанс около 50% или повече заразеният човек да не постъпи в болница. Тогава няма да има риск от претоварване на здравната система , няма да се стига до тежки състояния и фатален край. /Ефективна терапия в домашни условия с L-lysin при Ковид -19 в първите 4 дни /В.Манев

 

https://www.credoweb.bg/publication/127974/efektivna-terapiya-v-domashni-usloviya-s-l-lysin-pri-kovid-19-v-parvite-4-dni-klinichen-sluchay-dotsvmanev-klinichen-imunolog

 

Този факт доказва още веднъж от години и десетилетия  назрялата необходимост да има  Национален Център за правене на иновативна медицина! /НЦИМ/ .Тогава за  месеци в условията на пандемия, експертно ще  може да се преценява и решава със „статистическа достоверност „ използването  в практиката  на  предложени аргументирани иновативни  разработки. Вероятно тогава нямаше да бъдат загубени  толкова човешки живота.

 

Коментари