Публикация

Ранната диагностика на рака на гърдата е важна за оздравяването

Интервю с д-р Александрина Перчева, специалист по образна диагностика.


Д-р Перчева, коя е рисковата възраст за злокачествените тумори на гърдата?
Ракът на млечната жлеза е възрастово зависим и това е особено ясно изразено след 40 години. А около 80% от диагностицираните с рак на гърдата са над 50-годишна възраст. Всяка жена трябва да си прави самопреглед пред огледалото. Често казвам - тези 5 минути месечно не са загуба на време. Препоръчва се самообследването, както и прегледът при специалист по диагностика да се прави между 5-ия и 10-ия ден от менструалния цикъл.

Кога трябва да започнат профилактичните прегледи?

След 20-годишна възраст докъм 35-40 години е уместно да се започва с опипване, оглед, разговор и след това преминаване към ехографско изследване. А за жените след 40 съветът е да се правят периодични мамографии. Различните школи препоръчват на две-три години да се повтаря мамографията с особен акцент към дамите, които имат наследственост към рака на млечната жлеза. Там даже се препоръчва ежегодна мамография.

Какво представляват ехографското и мамографското изследване?
Ехографията е безвреден, безопасен и бърз метод, с основно предимство, че не е рентгенов. При мамографията се правят рентгенови снимки на млечните жлези. Те са два взаимно допълващи се метода, които трябва да се използват във всички случаи, когато е необходимо отхвърляне или доказване на заболяване на млечната жлеза. Но ние предпочитаме да започнем с ехографско изследване при жените под 35-40 години. Над тази възраст златен стандарт за ранно откриване на рак на млечната жлеза е само и единствено висококачествената мамография.

Има ли болка при мамографията?
Има известно неудобство, защото наистина за секунди притискаме млечната жлеза, но това е за добро и си струва. Колкото по-малък е обемът на жлезата, толкова по-качествен е образът. Това много зависи и от структурата на гърдата. Затова на млади жени не правим рентгенови снимки. Освен че пестим облъчване, при тези жени гърдата е предимно с жлезна тъкан и образът не е достатъчно добър. След 40-годишна възраст жлезната тъкан се замества с мастна, при която доброто преминаване на рентгеновия лъч дава качествен образ.

Доста жени се опасяват именно от дозата облъчване.
Безспорно това изследване е съпроводено с четири рентгенови лъча, защото пълноценната мамография включва по две снимки на всяка млечна жлеза в две взаимно перпендикулярни проекции. Това е спецификата на нашата работа. Ами какво да кажем на тези жени? Има една статистика, която казва, че рискът от рентген индуциран рак на млечната жлеза е толкова, колкото рискът от рак на белия дроб при една до три цигари дневно. Така бих искала да илюстрирам важността на мамографското изследване като метод за ранна диагностика на рака и би било грешно, ако не го използваме в борбата си срещу това социално значимо заболяване.

Имплантите в гърдите не пречат ли на прегледа?
Те създават малко затруднение, изискват се повече умения и по-специална техника при провеждане на мамографските изследвания - имплантът леко се избутва към гръдната стена, така че да може апаратът да документира само жлезната тъкан, която се намира пред импланта.

Расте ли загрижеността на жените, а и на личните лекари към профилактиката на рака на млечната жлеза?
Да, с радост мога да кажа, че напоследък ми прави впечатление тенденцията към завишаване на броя на жените, които посещават кабинетите за диагностика. Това е в резултат на широката медийна разгласа, на многото информация в интернет, на познанията на лекарите и осъзнаването, че само ранната диагностика на рака на млечната жлеза може да доведе до оздравяване. Жените дори забравят за това, което им се е случило. Все по-голям е процентът на тези жени у нас, които при ранно диагностициране и ефективно лечение оздравяват.

--------------------------

*Всеки, който желае да се прегледа, може да се обади на телефон 0888 251 735.

Коментари