Публикация

Протест на родители на деца с увреждания

По време на протест пред Министерския съвет родители на деца с церебрална парализа поискаха да бъдат увеличени средствата, които здравната каса отпуска за рехабилитация на тези деца.


Настояха и за създаването на отделни Лекарски консултативни комисии за децата, както и за съобразяване на помощните средства, които получават малките пациенти, с индивидуалните им нужди.

Сред исканията на родителите е и обособяването на изцяло нова клинична пътека за лечение на деца с церебрална парализа, която да обхваща целия календарен месец предвид хроничния характер на заболяването.

Коментари