Публикация

ОПЛ в София с разтърсващо писмо: 400 лекари са напуснали за 1 г.!

ОПЛ в София с разтърсващо писмо: 400 лекари са напуснали за 1 г.!

Столичната колегия на ОПЛ изпрати отворено писмо до институциите и медиите, за да обърне внимание върху отлаганите с години решения на основните наболели въпроси. Публикуваме основни акценти от него, а под статията може да намерите пълния текст на писмото в прикачения файл.

 

За една година, по официални данни на НЗОК, в страната ни са прекратили работата си 400 общопрактикуващи лекари (ОПЛ). Това са 10 % от ОПЛ, работещи  към м. септември 2020 година. Броят ни намалява и към днешна дата вече е фактически недостатъчен, за да осигури качествена и достъпна първична медицинска помощ за всички. Нови практики се разкриват малко, и са концентрирани в големите градове. Извън тях, ако се закрие практика на ОПЛ,  пациентите остават без лекар в населеното място и са принудени да търсят медицинска помощ далеч от дома си. Повечето от хората без хронични заболявания изобщо не правят нов избор на лекар поради липсата на ОПЛ близо до тях. 

 

В първичната извънболнична медицинска помощ се извършват над 90% от медицинските консултации на пациентите, като в огромния процент от случаите проблемите на пациентите се  решават на ниво  първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП).  Липсата на добре структурирана и работеща ПИМП рефлектира в:

  • претоварване на спешната помощ;
  • влошаване на контрола на хроничните заболявания, водещо до хоспитализации;
  • късна диагностика на острите заболявания, водещо до усложнения;
  • късна диагностика на онкологичните заболявания, водещо до повишена смъртност;
  • влошено качество на живот на пациентите;
  • повишен брой хоспитализации по повод на заболявания, които биха могли да се диагностицират и лекуват успешно амбулаторно;
  • повишени разходи на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Национален осигурителен институт (НОИ) и Министерство на здравеопазването (МЗ), свързани с влошеното здравно състояние на хората.
  • намален приход за НЗОК и държавния бюджет поради загубен огромен брой човекочасове труд вследствие на неработоспособност и смърт.

Много проблеми остават нерешени в условията на намаляващ брой общопрактикуващи лекари и увеличаване на средната ни възраст (към момента е около 60 години). Те са причината да няма много желаещи да работят в ПИМП, те са и причината все повече практики за ПИМП да се закриват. 

 

Основните нерешени проблеми и възможностите за повлияването им са:

 

1. 24-часовото разположение. В по-голямата част от страната пациентите нямат достъп до дежурен кабинет и ОПЛ поема денонощно вече 22 години медицинските грижи за своите пациенти без регламентирана възможност за дневна, седмична и годишна почивка.

 

2. Огромен списък от медицински услуги, които извършваме, и за които няма определена цена.

 

3. Възстановяване на регулиращия ефект на потребителската такса или въвеждане на официално доплащане от страна на пациента (напр. 20-30 % от стойността на услугата). Това е важно за ограничаване на свръхпотреблението на квалифицирани медицински услуги.

 

4. Отпадане на лимитите за изследвания и консултации.

 

5. Отсъствието на ОПЛ. Все по-трудно се намират заместници за планирани и непланирани отсъствия. Особено при спешно прекъсване на дейността на ОПЛ (заболяване, карантина, травма), пациентите реално остават без медицинска помощ, ако официалният заместник отсъства по същото време.

 

6. Липса на равнопоставеност във взаимоотношенията между лекаря и пациента. Пациентът има възможност да смени лекаря си на всеки 6 месеца, а лекарят няма възможност да се откаже от грижите за пациент, дори когато е проявил агресия, неуважително отношение или вандализъм. 

 

7. Огромно административно натоварване с ненужни дейности. Огромно количество отчети, списъци, справки, журнали и други документи продължават да се изискват в работата на ОПЛ и отнемат от времето за диагностика и лечение на пациентите.  

   

8. Административни проверки и санкции. Не са редки случаите на множество проверки на различни институции (РЗОК, НЗОК, РЗИ, ИАМН) по една и съща жалба, както и множество жалби по един и същи повод, за всяка от които днес институциите са длъжни да реализират проверка, което губи времето на лекаря и нарушава диагностично-лечебния процес. Санкционирането на лекаря за дребни пропуски, които не ощетяват НЗОК и не вредят на пациентите;

 

9. Въвеждане на понятието "допустимост на жалбата" подобно на практиката в съда. Жалби, подадени от анонимни граждани, жалби, по  които вече има проведена процедура по проверка и решение, жалби от пациенти, проявили агресия към работещите в системата на здравеопазването, да не се разглеждат по същество. 

 

10. Ефективно решаване на проблемите с агресията на пациентите в лечебните заведения.

 

11. Нормативни промени с отложена спешност. Заедно с решаването на спешните проблеми, посочени по-горе, изброените нормативни промени ще направят привлекателна дейността на ОПЛ за младите лекари и ще осигурят продължаване на дейността на ПИМП след няколко години, когато сега работещите ОПЛ вече ще са спряли активната си дейност.

 

Отвореното писмо е подписано от 435 общопрактикуващи лекари в цялата страна към 13.30 ч на 28.01.2022 г. ОПЛ продължат да заявяват своята подкрепа за  изложените в писмото проблеми, като броя на подкрепилите писмото непрекъснато расте. 

Прикачени файлове

Отворено писмо-fin.pdf

Коментари