Публикация

Нарастват разходите на домакинствата за здраве

Разходите за здравеопазване на домакинствата нарастват със 7,2 на сто през третото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 43 лв. средно на човек.


Това съобщи Националният статистически институт.

Делът им в общия разход е 5,1% и се повишава с 0,6 процентни пункта в сравнение със същия период на 2009 г.

Общият разход на човек от домакинство през третото тримесечие на годината е 845 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2009 г. с 5,3 на сто. Основната част от този доход се формира от получаваната работна заплата и пенсии.

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2010 г. е 932 лв. Спрямо същия период на 2009 г. намалява с 2,2 на сто.

" }-->

Коментари