24.11.10
CredoWeb
CredoWeb
Компания

Нарастват разходите на домакинствата за здраве

Разходите за здравеопазване на домакинствата нарастват със 7,2 на сто през третото тримесечие на 2010 г. спрямо същото тримесечие на миналата година и възлизат на 43 лв. средно на човек.

Това съобщи Националният статистически институт.

Делът им в общия разход е 5,1% и се повишава с 0,6 процентни пункта в сравнение със същия период на 2009 г.

Общият разход на човек от домакинство през третото тримесечие на годината е 845 лв. и намалява спрямо същото тримесечие на 2009 г. с 5,3 на сто. Основната част от този доход се формира от получаваната работна заплата и пенсии.

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2010 г. е 932 лв. Спрямо същия период на 2009 г. намалява с 2,2 на сто.

Мнения