Публикация

Експерти от Харвард: Плащане за целия лечебен цикъл, а не на обем!

Експерти от Харвард: Плащане за целия лечебен цикъл, а не на обем!

В момента здравните системи, както и в България, са организирани около отделения и специалности, а за да премине към базирана на ползите система, е необходима реорганизация на грижата по състояния на пациентите в т.нар. интегрирани лечебни заведения. Настоящата система измерва процеси, придържане към ръководства и приходи, а основаните на ползи методологии измерват постигнати резултати и себестойност за всеки пациент. У нас се заплаща на базата на обем извършени дейности и за да се трансформира системата, е необходимо да премине към пакетни заплащания за целия лечебен цикъл.

 

Това сподели д-р Славейко Джамбазов по време на експертна среща, която се проведе в София по темата „Здравеопазване, основано на ползите“. Инициатор на форума е организация Future Values („Ценности на бъдещето“), чийто основател е д-р Джамбазов.

Концентрация на голямо количество пациенти по медицински състояния в по-малко на брой локации

По думите на д-р Джамбазов в момента в България всяко лечебно заведение или практика предлага пълен списък от медицински услуги, а за да се основава на ползите, е необходимо да се трансформира в интегрирана лечебна система, в която не е необходимо всички да правят всичко. Тя е възможна чрез концентрация на голямо количество пациенти по медицински състояния в по-малко на брой локации с цел подобрение на резултатите и ефективността, като се избягва да се прави всичко за всички във всяка локация.

 

Това е важно да стане по пътя на стимулите, а не чрез административно или наложено разпределение, обясни д-р Джамбазов. Друг елемент от системната интеграция е извършването на конкретни медицински дейности в определени локации на база опит, ресурси, ползи за пациентите по отношение на резултати, както и нужда от повтарящи се дейности.

 

Необходимо е изнасянето на несложни оперативни и неоперативни процедури от болниците с най-високо ниво към по-малки лечебни заведения или структури за извънболнична помощ, както и интегриране на цикъла за грижа за пациентите между отделните звена. 

 

Дигиталните услуги и телемедицината са в състояние да обединят и оптимизират лечебния процес около състоянието на пациента. За целта е необходима интегрирана IT платформа. По думите на д-р Джамбазов при правилните и прозрачни стимули, лечебните заведения и отделни практики биха се адаптирали бързо, за да отговорят на изискванията. В срещата, в която участия взеха както здравният министър проф. Асена Сербезова и управителят на НЗОК проф. Петко Салчев, се включиха и изтъкнати чужди експерти. 

проф. Асена Сербезова
Проф. Асена Сербезова, министър на здравеопазването

 

Модели, ориентирани към грижата за пациента

 

Проф. Робърт Каплан от Харвардския университет (САЩ) представи методологията Здравеопазване, основано на ползите (Value Based Health Care, VBHC), изготвена от Harvard Business School с негово участие и това на Проф. Майкъл Портър. VMHC е подход, при който се заплаща за резултат, а не за дейност. Той изследва най-добрите практики за реорганизиране и координиране на здравните грижи, подобряване на ефективността на процесите, прилагане на нови методи за реимбурсиране и интегриране в практиката. Стратегията за преминаване към система за предоставяне на здравни услуги с висока стойност включва взаимозависими компоненти – модели, ориентирани към грижата за пациента; измерване на разходите и резултатите; оптимизиране на капацитета; разработване на пакетни цени за пълния цикъл грижи; интегриране на здравните грижи; изграждане на платформа и програми за подкрепа на пациентите.

Трансформацията на системата е насочена към грижа, ориентирана към пациента

Проф. Ник Гулдемонд от Лайденския университет (Нидерландия) разясни възможностите за внедряването на VBHC на държавно ниво и финансирането му. И той бе категоричен, че при този подход трансформацията на системата е насочена към грижа, ориентирана към пациента, поддържане или повишаване на качеството му на живот, персонализиран план за лечение и привеждане в съответствие на медицинските и социалните услуги. Проф. Гулдемонд даде конкретни примери с иновативни организации в здравеопазването, които трансформират медицинските грижи в световен мащаб в посока здравеопазване, основано на ползите, като посочи, че към момента държавите с най-добра интегрирана грижа са Нидерландия, ОАЕ, Канада, Франция, Великобритания, Швеция.

 

Повече подробности за срещата може да намерите в прикачения по-долу файл.

Прикачени файлове

Press - 28.01.2022.pdf

Коментари