Публикация

Почина доц. Никола Иванов

Почина доц. Никола Иванов

След кратко боледуване на 28.01.2022 г. ни напусна многоуважаваният преподавател и приятел доц. Никола Кирилов Иванов.

Доц. Иванов е роден през 1933 г. в село Черешово, област Разград

Завършва гимназия в Русе и химия в Софийски университет през 1955 г. Придобива специалност „Биохимия”. Специализира в Ленинград (Санкт Петербург). В периода 1955 г. – 1964 г. преподава в гимназиите в Кубрат, Разград и Варна. През 1964 г. става асистент в Катедрата по биохимия на МУ-Варна, а през 1988 г. става доцент.

 

През 1982 г. защитава кандидатска дисертация на тема: „Експериментални проучвания от ефекта на някои хормони и цинкови йони върху активността на 51-нуклеотидазата и аденилпирофосфатазата в аорта на бели плъхове”.

Основните му научни проучвания са свързани с определянето на активността на някои ензими под влияние на различни ефектори

и особено при хормонални въздействия. След пенсионирането си през 1994 г. е преподавател по органична химия в техническите университети във Варна и Русе.


Поклонението e днес (31.01.) от 12:30 ч. в храм „Света Параскева Петка” във Варна.

Коментари