Публикация

Interferon-gamma release assays outcomes in healthy subjects following BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination

Interferon-gamma release assays outcomes in healthy subjects following BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccination

Тази статия е изследване на екип от българските специалисти - д-р Екатерина Куртева, д-р Георги Василев, д-р Калина Тумангелова-Юзеир, д-р Ирена Иванова, д-р Екатерина Иванова-Тодорова, д-р Цветелина Великова и проф. д-р Доброслав Кюркчиев. Публикувана е в престижното списание Rheumatology International, което има импакт фактор 2.63.

 

 

Патогенезата на COVID-19 включва както хуморални, така и клетъчни имунологични отговори, като клетъчно-медиираният имунитет се обсъжда като първичен и най-ефективен имунен отговор към вирусната инфекция. Предполага се, че ваксините срещу COVID-19 също предизвикват ефективен клетъчен имунен отговор и по-специално IFNγ, секретиран от SARS-CoV-2-специфичен Т-хелпер 1 и Тцитотоксични клетки.

 

Използвайки тест за освобождаване на интерферон-гама (IGRA), ние имахме за цел да наблюдаваме клетъчния имунитет след ваксинация при здрави индивиди, ваксинирани с BNT162b2 mRNA COVID-19 ваксина (Comirnaty). Тествахме 37 имунизирани здравни работници на средна възраст 54,3 години - диапазон 28–72, от които 22 жени и 15 мъже, ваксинирани срещу COVID-19, а също така 15 здрави неваксинирани местни лица като контролни субекти, използвайки тест QuantiFERON SARS-CoV-2 RUO. Измерихме също вирус-неутрализиращи антитела.

 

Един  месец след ваксинацията срещу COVID-19 тридесет и един от 37 тествани субекта имаха значително повишени нива на SARS-CoV-2 специфичен IFNγ срещу SARS-CoV-2 Ag1 и Ag2. Освен това открихме значителна разлика между нивата на IFNγ при напълно ваксинирани субекти и контролната група (p < 0,01). Открихме също така значителна корелация (r = 0,9; p < 0,01) между титрите на вирус-неутрализиращите антитела и титрите на IFNγ освободени от Т клетките.

 

Цялото проучване можете да видите по-долу или в прикрепения PDF файл.

Прикачени файлове

COVID- Feron статията ни.pdf

Коментари