Публикация

МЗ набира доброволци за борба с COVID-19 чрез онлайн система

МЗ набира доброволци за борба с COVID-19 чрез онлайн система

Министерството на здравеопазването пуска в експлоатация онлайн базирана система за регистрация на доброволци, които да подпомогнат лечебните заведения в борбата с COVID-19. Причините МЗ, съвместно с „Информационно Обслужване“ АД, да изградят тази система са многобройните запитвания от граждани относно възможностите да подкрепят медицинските специалисти в усилията им за справяне с пандемията и нуждата от допълнителен персонал на първа линия срещу COVID-19, която изпитват болниците.

Всички, които желаят да се включат в помощ на лечебните заведения

могат да заявят своето намерение да бъдат доброволци на интернет портала на Националната здравно-информационна система на адрес https://www.his.bg/ или на единния информационен портал https://coronavirus.bg/.


Кандидатите за доброволци трябва да попълнят личните си данни и да посочат контакт за обратна връзка, като могат да опишат придобити умения и опит, ако имат такива, в сферата на здравеопазването.

Доброволците имат възможност сами да изберат лечебното заведение, в което биха искали да се включат на първа линия

в борбата с COVID-19. Ако няма предварително посочена болница, ангажирана с лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, регионалните здравни инспекции ще насочват доброволците към лечебните заведения, които изпитват най-остра нужда от персонал.

 

Всички заявления ще се обработват изцяло по електронен път.

Коментари