Публикация

Проф. д-р Емил Ковачев бе отличен с приза „Най-добър акушер-гинеколог на България“

Проф. д-р Емил Ковачев бе отличен с приза „Най-добър акушер-гинеколог на България“

Управителят на СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна проф. д-р Емил Ковачев бе отличен с приз „Най-добър акушер-гинеколог на България“. Наградата се присъжда ежегодно от Българското дружество по акушерство и гинекология към Българския лекарски съюз.


Отличието бе връчено на проф. Ковачев от Костадин Коев, кмет на Община Велинград, където традиционно се провежда церемонията по награждаване.

Проф. Ковачев завършва медицина през 1998 г. в МУ-Варна

а през 2003 г. придобива специалност „Акушерство и гинекология“. До началото на 2016 г. работи активно в СБАГАЛ „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна, а от февруари 2016 г. е управител на болницата.


Проф. Ковачев придобива научно-образователна степен „доктор“ от ВАК с дисертационен труд на тема „Прогноза, профилактика и лечение на овариалния хиперстимулационен синдром при асистираните репродуктивни технологии“ през 2011 г. Хабилитиран е за „доцент“ към Катедрата по АГ на МУ-Варна през 2012 г.
От 2007 г. проф. Ковачев е магистър по здравен мениджмънт, а от 2016 г. е ръководител на Катедрата по акушерство и гинекология към МУ-Варна. През 2016 г. придобива научна степен „доктор на медицинските науки“ с дисертационен труд на тема „Съвременни подходи в патогенезата, диагностиката и лечението на гениталната хламидиаза при инфертилни пациентки“.


Автор е на монографичен труд „Асистирани репродуктивни технологии. Усложнения и съпътстващи проблеми. Ендоскопски методи в репродуктивната медицина“, отпечатана през 2017 г. От септември 2017 г. проф. Ковачев е хабилитиран за „професор“ към Катедрата по АГ – МУ-Варна.

През 2004 г. специализира в Университетска болница „Барзилай“, Израел

в областта на асистираните репродуктивни технологии и гинекологична ендоскопия, а през 2015 г. и 2019 г. реализира специализации по гинекологична лапароскопия, ИРКАД, Страсбург.


Проф. Ковачев е републикански консултант по акушерство и гинекология за Североизточна България от 2013 г. до 2018 г.

Автор е на над 100 научни публикации и участия в национални и международни конгреси

в областта на акушерството и гинекологията и репродуктивната медицина. Председател е на Българската асоциация по стерилитет и репродуктивна медицина от 2016 г. до 2018 г. Член е на Управителния съвет на Българското дружество по акушерство и гинекология, членува в Българската асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията, Международната асоциация по ултразвук в акушерството и гинекологията (ISUOG), Българската асоциация по минимално инвазивна гинекологична хирургия, Европейската асоциация по репродуктивно здраве (ESHRE).

 

Коментари