Публикация

На първо четене: НС прие бюджета на НЗОК за 2022 г.

На първо четене: НС прие бюджета на НЗОК за 2022 г.

Парламентът одобри на първо четене бюджета на НЗОК за тази година. "За" бяха 129 народни представители, 90 -"против", без "въздържал се", съобщи Нова телевизия. Проектът беше подкрепен от "Продължаваме Промяната", "БСП за България", "Има такъв народ" и "Демократична България". Против гласуваха ГЕРБ-СДС, ДПС и "Възраждане".

 

В проектобюджета са заложени над 8,3 млрд. лева за здравеопазване през 2022 г. 500 млн. лева са разходите за ваксини, тестове и лекарства за лечение на COVID-19. Над 470 млн. лева ще са парите за лекарите на първа линия, а 100 млн. лева ще са нужни за еднократните помощи от 75 лева за пенсионерите при завършен ваксинационен курс.

 

Преди гласуването основните критики на опозицията по бюджета на НЗОК бяха, че се предлагат реформи на парче.

 

„Това не е бюджет на реформата, както се прокламира от страна на управляващата коалиция. Той не създава никакви условия за реформиране на системата”, заяви Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС.

 

„Не се залагат никакви реформи. Реформи на парче не се правят. Необходимо е да има цялостна концепция за такива”, каза Джевдет Чакъров от ДПС.

 

В защита - управляващите напомниха, че са само няколко месеца на власт. „Това са възможностите, пред които нашата национална система е изправена”, каза Антон Тонев от „Продължаваме Промяната”.

 

От „Демократична България” увериха, че между първо и второ четене план-сметката на НЗОК ще се подобри. „Демократична България” счита за своя най-важна политическа задача спирането на кражбите и злоупотребите с парите ни за здраве”, посочи Александър Симидчиев.

 

От „Възраждане” призоваха за повече пари за дентална помощ. В бюджета сега са заложени близо 240 млн. лева. „Материалите постоянно поскъпват, а зъболекарите трябва да отделят лични средства за закупуване на предпазни средства по време на епидемия. Много българи имат проблеми със зъбите, много българи не могат да си позволят лечение”, заяви  Елена Гунчева.

 

От „Има такъв народ” откроиха друг разход, свързан с пандемията.

 

„Освен пандемията хората би трябвало да обърнат внимание и на своето ментално здраве”, каза Любомир Каримански.

 

Според разчетите се очаква да постъпят общо приходи и трансфери в размер на 6 050,7 млн. лв., или с 604,4 млн. лв. повече от 2021 г. Здравноосигурителните приходи се предлага да бъдат в размер на 5 802,5 млн. лв. или с 697,1 млн. лв. повече от 2021 г.

 

От здравноосигурителните вноски сe очаква да постъпят 3 760,0 млн. лв. или 433,9 млн. лв. повече от 2021 г., а от трансфери за здравно осигуряване от централния бюджет - 2 043,3 млн. лв., или с 263,2 млн. лв. повече от миналата година.

 

При приходите от здравноосигурителни вноски са отчетени ефектите от увеличаване от 1 април тази година на размера на минималната работна заплата от 650 лв. на 710 лв.; на размера на максималния осигурителен доход от 3000 лв. на 3 400 лв. и др.

 

От неданъчни приходи - глоби, санкции и наказателни лихви за 2022 г. е предвидено да постъпят 23,2 млн. лв., което е с 2,7 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г.

 

Предвидени са трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за лекарствени продукти - ваксини и дейности по прилагането им от 6,6 млн. лв. За дейности за здравно неосигурени лица - 8,8 млн. лв.; за лечение на деца до 18-годишна възраст и на лица над 18-годишна възраст - 37,2 млн. лв. За медицински изделия, помощни средства, приспособления за хората с увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 38 млн. лв. Общо за 2022 г. са предвидени 106,6 млн. лв. - с 23,2 млн. лв. повече в сравнение с миналата година.

 

В проектобюджета на Здравната каса са заложени разходи и трансфери от 6 050,7 млн. лв. От тях за текущи разходи се предлагат в размер на 5 871,7 млн. лв., като тази сума е по-голяма с 583,5 млн. лв. от миналата година.

 

За първична извънболнична медицинска помощ се предвиждат 363,7 млн. лв.

 

или с 95 млн. лв. повече от 2021 г. За специализирана извънболнична медицинска помощ, вкл.за комплексно диспансерно наблюдение - 380,2 млн. лв., или с 95 млн. лв. повече от миналата година. За дентална помощ се предвижда да бъдат заделени 239,7 млн. лв., което е с 24,3 млн. лв. повече от 2021 г.; за медико-диагностична дейност - 207,3 млн. лв., или с 90 млн. лв. повече от 2021 г.

 

Парите за лекарства

 

За лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и прилагани в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги - 1 510,4 млн. лв., или със 153,4 млн. лв. повече от миналата година.

 

За медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ са предвидени 116 млн. лв.

 

В бюджета на НЗОК за тази година са предложени разходи за персонал в размер на 56,2 млн. лв., което е с 0,2 млн. лв. повече от миналата година. За издръжката на административните дейности по здравното осигуряване за 2022 г. се предлага да се изразходва сумата 30,6 млн. лв.

 

За 2022 г. плащанията за сметка на средствата от трансфера на Министерството на здравеопазването съгласно закона са в размер 106,6 млн. лв., т.е. с 23,2 млн. лв. повече в сравнение с 2021 г.

 

За резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи, са предвидени 174 млн. лв. или с 20,9 млн. лв. повече от 2021 г.

Коментари