Публикация

Защо нагряването на тютюна е по-малко вредно от изгарянето му?

Защо нагряването на тютюна е по-малко вредно от изгарянето му?

Нагреваемите тютюневи продукти са разработени така, че да нагряват тютюна, без да го горят или да отделят дим. Тяхната популярност в Япония нарасна след пускането на пазара на електронното устройство, наречено IQOS през 2016 г. Тези продукти вече се предлагат в много държави, но остават някои въпроси относно ефекта им - върху пушенето на цигари и върху здравето.


Според научен преглед, който обхваща данни от 11 проучвания с над 2600 участника1, публикуван от John Wiley & Sons, Ltd. от името на The Cochrane Collaboration, водещият извод е, че при хората, преминали от цигари на нагреваеми тютюневи продукти, нивата на излагане на вредни вещества са по-ниски от тези при хората, които продължават да пушат, но все пак по-високи от тези при хората, които са спрели тютюнопушенето напълно.


Това по-ниско излагане се констатира за редица вредни вещества, свързани с развитието на ракови заболявания, сърдечни заболявания и появата на респираторни проблеми. Това означава, че е възможно преминаването от цигари на устройствата за нагряване на тютюн да намали шансовете за развитие на такива заболявания, но все още няма достатъчно данни, за да твърдим това със сигурност. Всички проучвания са с кратка продължителност, а за развитието на заболявания, свързани с пушенето, е необходимо известно време.


И все пак, доказателствата, събрани до момента, потвърждават колко изключително опасно е пушенето. Знаем, че повечето вредни последствия от цигарите, които убиват половината от редовните пушачи, се дължат на вдишването на токсични вещества, които са резултат от горенето на тютюна. Тъй като нагреваемите тютюневи продукти са проектирани с цел да се избегне горенето на тютюна, можем да очакваме те да представляват по-малък риск за здравето на хората.

Тези продукти могат да донесат ползи за общественото здраве, ако намаляват риска и помагат на хората да спрат да пушат нормални цигари, без същевременно да са привлекателни за хора, които иначе биха избягвали всякаква употреба на тютюн.

Две японски проучвания, в които се изследва промяната в продажбите на цигари след навлизането на IQOS на пазара установяват, че спадът в продажбите на цигари се ускорява след пускането на устройството за нагряване на тютюн в страната, което показва, че нагреваемите тютюневи продукти може да са заместител, а не допълнение, на цигарите.


От друга страна, възможно е продажбите на цигари да намаляват, защото повечето хора намаляват потреблението си, без да спират напълно пушенето. Здравното състояние се подобрява най-много при пълно спиране на цигарите, а не толкова, когато се намали броят на изпушените цигари.

Как тези продукти се отнасят спрямо електронните цигари?

 

Електронните цигари, или т.нар. продукти за вейпинг, са друга група никотинови продукти, която набира популярност в последните години. Нагреваемите тютюневи продукти нагряват тютюн, докато електронните цигари нагряват течност, която обикновено съдържа никотин. Научните принципи и регулацията на тези продукти се различават значително. Електронните цигари се предлагат на пазара от по-дълго време в сравнение с нагреваемите тютюневи продукти и затова има повече доказателства за ползите и вредите от тях.


За разлика от устройствата за нагряване на тютюн, вече има доказателства, че електронните цигари помагат на хората да спрат да пушат нормални цигари. В не толкова далечното бъдеще Великобритания може да започне да предлага електронни цигари на хората, които искат да откажат пушенето, като условието за това е продуктите да са преминали през регулаторна процедура за издаване на разрешение за употреба.

 

И въпреки това някои държави, като Япония, налагат ограничения, които на практика водят до забрана на продажбите на електронни цигари съдържащи никотин, докато нагреваемите тютюневи продукти остават широко достъпни. Това може би обяснява защо тяхната употребата е толкова разпространена в Япония – те са единствената достъпна по-нискорискова алтернатива на цигарите. Употребата на нагреваеми тютюневи продукти остава по-рядко срещана в Обединеното кралство и САЩ, където пазарът на електронни цигари е добре развит преди навлизането на устройствата за нагряване на тютюн.

В търсене на по-малко вредна цигара

Тютюневите компании твърдят, че от десетилетия търсят по-малко вредна цигара. Някои опити за такава, включително въвеждането на дупчици за вентилация при цигарените филтри, по-скоро им навредиха.


Електронната цигара е първата никотинова немедицинска алтернатива на цигарите, която се харесва на голям брой пушачи по света. Но електронните цигари не съдържат тютюн и много производители не са обвързани с цигарените компании. Вместо това много тютюневи компании насочиха усилията си за разработване на устройства за нагряване на тютюна –пазар, който те могат да контролират в по-голяма степен чрез патенти.


През 2014 г. с въвеждането на IQOS от Филип Морис Интернешънъл на пилотни пазари продажбите бързо се увеличиха в Япония и Южна Корея, а другите тютюневи компании представиха свои електронни устройства за нагряване на тютюн. Сред най-популярните такива устройства към днешна дата са glo на Бритиш Американ Табако и Ploom на Джапан Табако Интернешънъл.


Голяма част от проучванията на безопасността на нагреваемите тютюневи продукти са на Филип Морис Интернешънъл, които подадоха заявление да се разреши продажбата на IQOS в САЩ като тютюнево изделие с „намалено излагане“ и „намален риск“. През 2019 г. САЩ издадоха разрешение системата за нагряване на тютюнда се предлага като изделие с намалено излагане на риск. В прегледа си американските власти се произнесоха, че „пълното преминаване от конвенционални цигари на системата IQOS значително намалява излагането на организма на вредни и потенциално вредни вещества“.


Заявлението за намален риск не бе уважено, защото „няма достатъчно доказателства в подкрепа и на двете твърдения за намален риск от развитие на заболявания, свързани с пушенето и за намален риск отвредно въздействие”. Необходими са още доказателства, за да сме сигурни как нагреваемите тютюневи продукти влияят на човешкото здраве.


(1) https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013790.pub2/full

Коментари