Публикация

Хипократ - електронно отчитане на имунизации

Хипократ - електронно отчитане на имунизации

Продуктите от фамилия „Хипократ” вече 19 г. са помощникът, на когото всеки лекар - ОПЛ или специалист - могат да разчитат за автоматизиране на бизнес - процесите в практиката си, както и за отчетността по всички изисквания на НЗОК / НЗИС за електронно здравеопазване.

 

Хипократ GP автоматизирано отчита в Националната здравна информационна система (НЗИС) и свързания с нея регистър, извършената и регистрирана в софтуера имунизация на пациента. Получава се генериран от системата уникален идентификационен номер за ваксинацията, а при завършен имунизационен курс се извлича автоматично генерирания сертификат, който лекарят да предостави на пациента.

 

Подробности как става това можете да видите във видеото.

Коментари