Публикация

Уебинар „Как да се борим срещу рака: Европейският план“ на 25 февруари

Уебинар „Как да се борим срещу рака: Европейският план“ на 25 февруари

Бюрото за връзка на Европейския парламент в България организира уебинар на тема „Как да се борим срещу рака: Европейският план“, който ще се проведе онлайн на 25 февруари 2022 г., петък, от 11.00 до 12.30 ч.


Уебинарът ще се проведе на 25 февруари от 11 ч. в Zoom, като ще се излъчва на живо във Facebook и в YouTube.

По време на събитието българските граждани ще научат повече за инициативите и мерките, предвидени в Европейския план за борба с рака, както и за основните предизвикателства пред прилагането на този план на национално ниво. Ще бъдат представени препоръките на Европейския парламент по отношение на мерките за борба с рака, които имат за цел да се разширят схемите за скрининг, да се улесни достъпът до трансгранично здравно обслужване и клинични изпитвания за болни от рак пациенти, да се осигури достъп до иновативни лекарства и лечения за рак за всички пациенти и др. Програмата на уебинара цели да отговори на въпроси и за приоритетите на България в изпълнение на европейския план, както и за исканията на професионалните и пациентските организации в тази област.

 

Зрителите ще имат възможността да чуят лично от ръководителя на работната група за Европейския план за борба с рака в Европейската комисия Матиас Шупе какви са актуалните политики в борбата със злокачествените заболявания, както и да се обърнат с въпроси към него. В онлайн срещата ще участват също:

  • Андрей Слабаков, член на Европейския парламент (ЕКР) и на специалната Комисия за борба с рака (BECA);
  • д-р Александър Симидчиев, заместник-председател на Комисията по здравеопазване на Народното събрание на Република България;
  • Д-р Светослав Ценов, национален координатор, Българско онкологично
    научно дружество;
  • доц. д-р Димитър Калев, онколог и лидер на онкологичния проект МОРЕ;
  • д-р Станимир Хасърджиев, изпълнителен директор на Националната пациентска организация.

Модератор на дискусията ще бъде Петър Галев, оперативен директор на CredoWeb.

 

Предвидено е събитието да започне с панелна дискусия между участниците и да продължи с отговори на въпроси от зрителите. Уебинарът ще се проведе в платформата Zoom на български език със симултанен двупосочен превод на английски език. Ще бъде осигурен и жестов превод във Facebook за хората с увреден слух.

 

Броят на участниците в Zoom е ограничен. Необходима е регистрация до 24 февруари 2022 г. на следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Registration25022022.

Уебинарът ще бъде излъчван на живо на страницата на Бюрото на ЕП в България във Facebook и в канала в YouTube.

 

Зрителите могат да задават въпроси към участниците предварително в slido с код #CANCER. По време на уебинара въпроси ще могат да бъдат задавани през чата на Zoom, както и чрез коментари към излъчването във Facebook.

 

Програмата ще намерите в прикачения по-долу файл!

Предварителни въпроси в slido с код #CANCER

Прикачени файлове

Final Programme 25022022.pdf

Коментари

ЗА УEБИНАР 25.02.2022Г „КАК ДА СЕ БОРИМ СРЕЩУ РАКА” :ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПЛАН

ДОЦ.ВЛАДИ МАНЕВ-клиничен имунолог,Председател на програмен консултативен съвет по имунотерапия и имунопрофилактика на рака www.immuno-bg.org


„Ако до 10 години не се направи нещо революционно в терапията и профилактиката на рака,то болните в страните членки на ЕС ще станат толкова много,че ще започнат да сриват икономиките и на най-развитите държави „

Това заяви преди по-малко от 10 години, Комисарят по здравеопазване на ЕС .

Какво се прави у нас нормативно в подкрепа иновативното развитие и създаване на нови възможности за клетъчната имунотерапия на рака ?


Проблемите у нас за иновативно развитие на онкологията не само в аспектите на Т-клетъчната имунотерапия на рака И са изкючително много и поставят патентопритежателите от десетилетие в безисходен лабиринт от бюрократични препятствия и нормативно нерешени проблеми!


Посветил съм се на имуногията на туморите от студент от 50 години. Осъществих първия индивидуален план за специализация по клинична имунология през 70-те години на ХХ век.На това законово основание притежавам първата диплома по „Имунология”, със заповед на Министъра на здравеопазването Академик Радой Попиванов за сформиране „ по изключение и с персонално разрешение на държавна комисия за провеждане на държавени изпит по „Имунология „


По стратегическата цел за деблокиране и стимулиране на Т-клетъчния противотуморен имунитет при болни със солидни тумори , започнах преди повече от 30 години. Имаме регистрирани 2 открития и 2 свидетелства за изобретения..Същите доразвихме преди повече от 10 години в пет патента за имунотерапия на рака и два патента за полезни модели.С три от тях участвахме през 2016 г в Национален конкурс за патенти за изобретения и иновации. Получих приза „Изобретател на 2016


Имаме дългогодишен казус повече от 10 години за забавяне внедряването на признати патенти във стратегически важни за държавата направления в медицината, каквито са Т-клетъчната имунотерапия и имунопрофилактика на онкоболните от рецидиви в частност деблокиране на Т-клетъчния противотуморерн имунитет. В тази област работя от 40 години. Някои от патентованите средства, ако бяха внедрени биха били приложими сега за имунопрофилактика в домашни условия за стимулиране на Т-клетъчния противовирусен имунитет в условията на пандемията от Ковид-19 при високорискови възрастови групи.Въпроси:


1. Защо у нас нито държавата, нито бизнеса нямат интерес да инвестират за внедряване на регистриран световен приоритет с признати патени за изобретения в стратегически важното направление за Т-клетъчна имунотерапия на рака ?


2. Защо не се признава и никъде не е разписано у нас,че онкологичното направление и клетъчната имунотерапия на рака са стратегически важни за държавата и ЕС направления ?


Сегашно положение: .1.Държавата по закон финансира само разработки предложени от академични структури или БАН . / Фонд научни изследвания при МОН / Разработките респ. патентите за изобретения и полезни модели, иновативни „Идейни проекти „ и др. научно аргументирани предложения ,когато са предложени от частни физически или частни юридически лица не се финансират от държавата!?

Защо няма у нас такъв закон? !

..

2.Има закон в Германия, страна членка на ЕС, където при регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения в стратегически важни за държавата направления, държавата е длъжна по закон да изкупи интелектуалната собственост, когато е частно притежание и да инвестира в тяхното внедряване!

Защо у нас такъв закон няма ?3.Повече от 5 години сме предлагали до МЗ и внасяли предложения в Народното събрание, Министрите на здравеопазването да ползват правомощията си дадени им от закона ,за законодателна инициатива по поставените проблеми за иновативното ни развитие в имунотерапията на рака . „Глас в пустиня”. Защо е така?4.Глобалният проблем у нас е нормативен за да нямаме иновативно развитие на медицинската наука и да сме все на последно място сред страните членки на ЕС : Защо нормативно няма развитие в подкрепа иноваторите в областта на доказано и признато най-перспективо направлениае в онкологията,това за клетъчната имунотерапия на рака и някои други области ?4.1.Защо няма закон, който да задължава държавата да изкупува и придобива интелектуална собственост,когато патента за изобретение е частно притежание от частно физическо или частно юридическо лице и да инвестира в тяхното внедряване ,когато те са в стратегическо важно за държавата направление ?.4.2.Защо остава неразрешен от десетилетия основен и най-важен нормативен казус , няма адекватна държавна политика по иновациите и патентите за изобретения, когато това се отнася до признати патенти за изобратения в стратегически важни за държавата направления?5.Защо няма адекватно законодателство и държавата от години и десетилетия е оставила на патентопритежателите сами да спасяват иновативното развите на държавата и народа си, сами срещу бюрокрацията ? Държавата не е ли да спомага за прогреса на народа си ?Това може да е законно, но морално ли е да бъдат изоставени от държавата си изобретателите в медицинската наука , да правят сами иновативен прогрес , сами да внедряват патентите си, работени понякога с години и десетилетия в полза на държавата?6.Морално ли е и най-вече не е ли против интересите и не е ливредно преди всичко за обществото и самата държава ,когато изобретател или екип от изобретатели са оставени да решават сами иновативния прогрес на държавата, да спасяват стратегически важни за държавата и националната й сигурност направления, вкл. в случай на извънредно положение като ПАНДЕМИЯ или прои други социално значими болести, каквито са онкологични и др.Предложение за законодателна инициатива :1.Спешно е небходимо да се приемат закони за необходимата протекция и мотивиране на иноваторите и изобретателите , когато имат регистриран световен приоритет с признати патенти за изобретения и патенти за полезни модели, когато са в стратегически важни за държавата направления .В тези случаи държавата със закон следва да изкупува интелектуалната собственост с патентите за изобретение или патента за полезен модел и да инвестира за тяхното внедряване .Така както е в Германия страна членка на ЕС .2.Нужна е незабавна иновативна политика за стимулиране на иновативния прогрес от държавата ни, така както се прави от години в Германия,САЩ и Израел. Следва без отлагане да се стимулира иновативния прогрес от държавата, чрез адекватно законодателство. Има много нормативни документи, но практически са неприложими в изброените конкретни случаи. На основата на ново законодателсто за иновациите, патентите за изобретения и протекция на патентопритежателите и др. , държавата Израел, през последните само 8 /осем /години стана една от водещите страни в света по иновациите Патентопритежателите там са уважавани с престижен материален и социален статут.Благодарение на тях държавата Израел, вече е една от водещите страни и по жизнен стандарт в света !Успех !С УважениеДоц.В.Манев-клиничен имунолог /v_manev@gbg.bg /www.immuno-bg.org , Носител на приза „Изобретател на 2016 „с три патента за имунотерапия на туморите .25.02.2022 г

София