Публикация

Екипът на „Централ Хоспитал“ чества 10-ия рожден ден на болницата

Екипът на „Централ Хоспитал“ чества 10-ия рожден ден на болницата

МБАЛ „Централ Хоспитал“ в Пловдив празнува 10 години от своето създаване днес. За тези години са разкрити отделения, през които са преминали над 220 хиляди пациенти, като тук се лекуват хора не само от Пловдив, региона, страната, но и от чужбина. За болните се грижи екип от 210 души – лекари, медицински сестри и помощен персонал.

"Централ Хоспитал" се развива успешно

Болницата е част от холдинг “Goldenburg organization” и развива успешно своята дейност в партньорство с МБАЛ „Медлайн“, Медицински център-1 и фирмата за медицински транспорт „Goldenburg“. Комплексното лечение е гарантирано, консултациите се провеждат от лекарите в 23-те отделения на лечебните заведения и рядщо се търсят външни специалисти. Разкрити са необходимите лаборатории за диагностика – по образна диагностика, клинична, микробиологична, патохистологична, вирусологична и имунологична.

 

Преди 10 години болницата стартира своята работа с първото в страната частно онкологично отделение, което разполага с комфортен дневен стационар. В звеното за Медицинска онкология за този период са преминали над 100 000 пациенти. В момента екипът прилага най-модерните онкотерапии – таргетна, хормонална, химиотерапия. Осигурено е и диспансерно наблюдение.

 

Неразделна част от отделението е и Онкохематологията, където от  създаването са лекувани над 50 000 болни.

Създаден е Онкокомитет, който улеснява болните

За пациентите със злокачествени заболявания през 2021 г. е разкрита Онкологична комисия, която назначава конкретното лечение и проследява ефекта от него.

Повече от 5 години в медицинския комплекс на “Goldenburg organization” успешно се прилага един от най-иновативните методи за лечение на карциноми в напреднал стадий – Хайпек, а резултатите от него  са изключително добри.

Предстои въвеждане на роботизирана хирургия

В „Централ Хоспитал“ до средата на 2022 г. предстои въвеждането на роботизирана хирургия, което още повече ще подобри терапията на онкоболните.

 

Стремим се да бъде модерни и иновативни, но сме наясно, че за пациентите ни най-важното е отношението и грижата за тях, заявиха медици. От няколко дни те са затрупани с писма, в които болни и техните близки изразяват своята признателност към тях. Собствениците организираха за тях парти и се присъединиха към благопожеланията за здраве и успехи на пациентите.

 

Коментари