Публикация

Хипократ – издаване на електронна рецепта

Хипократ – издаване на електронна рецепта

Продуктите от фамилия „Хипократ” вече 19 г. са помощникът, на когото всеки лекар - ОПЛ или специалист - могат да разчитат за автоматизиране на бизнес - процесите в практиката си, както и за отчетността по всички изисквания на НЗОК / НЗИС за електронно здравеопазване.

 

Една от услугите е издаване на безплатна реимбурсна рецепта с обяснение в терапевтичния курс. Хипократ GP автоматизирано отчита в Националната здравна информационна система (НЗИС) създадената от лекаря безплатна рецепта, като получава генерирания от НЗИС уникален идентификационен номер (НРН). Пациентът е достатъчно да отиде в избрана от него аптека и да предостави своя номер рецепта, за да може данните за терапията автоматично да се попълнят в аптечния софтуер.

 

Подробности как става това можете да видите във видеото.

Коментари