Публикация

Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“: Нивото на лечение на нашите пациенти отговаря на това във водещите световни онкологични центрове

Д-р Захари Захариев, началник на Отделението по лъчелечение в МБАЛ „Уни Хоспитал“: Нивото на лечение на нашите пациенти отговаря на това във водещите световни онкологични центрове

- Д-р Захариев Кои са най-новите методи за лечение на пациенти, които прилагате в МБАЛ „Уни Хоспитал“?

- От началото на 2021 година за първи път в България стартирахме прилагането на иновативно неоперативно лечение при ранен стадий на рак на простата или т.нар. система „Varian Calypso Calypso“. Тя е алтернатива на хирургичното лечение и е  възможност за прецизно контролирано облъчване на тумора, без да се засягат околните здрави тъкани, като се редуцира и времето за терапия.

Месец септември се направи пълен софтуерен ъпгрейт на планиращата система „Eclypse“. Това доведе до още по-прецизно и качествено лечение на нашите пациенти. Вече разполагаме и с модула „HyperArc“, който ни позвoлява за едновременно облъчване на множество метастази в областта на главата. HyperArc HD методиката се справя успешно и с едно от големите предизвикателства в радиохирургията – максималното запазване на здравите тъкани.  

 

-Какви са предимствата на новите технологии в лъчелечението и лечението на пациентите с онкологични заболявания?

- Бих очертал три безценни фактора, които характеризират новите технологии в медицината и иновациите в лъчелечението - прецизност, ефективност, ниска токсичност. Това помага на нас специалистите, но най-вече на пациентите ни да получат оптимално и навременно лечение, което да гарантира значително по-добро качеството на живот въпреки заболяването.

 

 

-На 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба с рака. Какво е значението на подобни инициативи за Вас?

- Световният ден за борба с рака е повод да напомним, че е необходима промяна в разбирането за рака. Този международен ден е възможност не само пациентите, но и цялото общество, да бъде по-информирано за онкологичните заболявание - как да се предпазят, да разпознават първите симптоми, кога и към какъв специалист да се обърнат за консултация. Ракът е една хронична болест, както диабета, сърдечно-съдовите заболявания и лечението му продължава дълго. В 21 век благодарение на новата лекарствена терапия, на новите технологии в лъчелечението, тази болест е лечима дори в напредналите  III и IV  клиничен стадий.

 

-От 2022 година до 2024 година Световният ден за борба с рака си поставя за цел да елиминира празнините в медицинската грижа за онкоболните. Д-р Захариев, според Вас в страната ни има ли условия за лечението на тези пациенти, които да отговарят на световните стандарти?

- В отделението по лъчелечение на Онкологичен център МБАЛ „Уни Хоспитал“ се прилагат най-новите методи и стандарти в медицината.  Мога спокойно да заявя, че нивото на лечение на нашите пациенти отговаря на това във водещите световни онкологични центрове! Онкологичният ни център обединява в себе си отделения по Медицинска онкология, Лъчелечение и Нуклеарна медицина и разполага със звено по Психоонкология. Отбелязвам това, защото организиран по този начин, той успява да предостави комплексна медицинска грижа на своите пациенти, следвайки индивидуален подход към нуждите на всеки пациент.

 

 

 

Коментари