Публикация

Профилактични прегледи по повод Световния ден на слуха организира МУ-Варна

Профилактични прегледи по повод Световния ден на слуха организира МУ-Варна

Във връзка с Международния ден на слуха, който се отбелязва на 3 март 2022 г., МУ-Варна, съвместно със Световната здравна организация, организира провеждането на профилактични прегледи на болни с намаления на слуха и метаболитни заболявания, захарен диабет и внезапна слухова загуба.

Ще бъде организирана и широка информационна кампания за проблемите на слуха в ранна детска възраст и при възрастни хора

Профилактичните прегледи ща се провеждат на територията на Аудио-вестибуларната и сънна лаборатория при Университетския медико-дентален център в периода 14.02.2022 г. – 7.03.2022 г.


Прегледите ще се осъществяват след предварително записване на тел. 052/677 299 и 0882 413 456.

Коментари