Публикация

Химио-лъчетерапия и връзката й с женския фертилитет (Видео)

Химио-лъчетерапия и връзката й с женския фертилитет (Видео)

Алкилиращите химиотерапевтици имат доказана гонадна токсичност, която води до повишен риск от преждевременна менопауза. Това напомня в своя презентация д-р Ина Делиева, от Детската клиника към УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Тя представя клиничен случай на хипогонадизъм при момиче след химио- и лъчетерапия. Лекцията бе изнесена в рамките на Пловдивските зимни ендокринни дни 2022 г. 


Пациентът е на 16 години и е диагностициран първоначално с ембрионален рабдомиосарком по повод на формация, изхождаща от маточната шийка и излизаща през влагалището. Направена й е органощадяща операция и е стартирана химиотерапия, а след нея – брахитерапия. Поради нодуларна хиперплазия без данни за тумора инфилтрация е направена тотална тиреодектомия и е стартирана заместителна терапия с тиреоидни хормони. След приключване на  лечението пациентката е с аменорея и менопаузална симптоматика. Лабораторните изследвания показват хипергонадотропен хипогондизъм.   


Лъчетарапията може да доведе до фертилитет в резултат на взаимодействието между електроните и клетъчните модули, включително ДНК, водещо до йонизация и разрушаване на клетките, респективно изчерпване на яйчиниковите фоликули. Научните данни сочат, че радиация повече от 20 Gy може да доведе до пълна яйчникова недостатъчност с инхибиране растежа на фоликулите и значително намаляване на броя на ооцитите.  


Д-р Делиева отбелязва, че възможностите за запазване на фертилитета са няколко – овариална транспозиция, криопрезервация на ооцити при девойките в пубертет или младите жени и използването на GnRH агонист по време на химио-лъчетрапията. Тя напомня и за новите методи, като antimulerian hormone, granulocyre-colony stimulating factor и др.  


Повече подробности можете да видите във видеото. 
 

Коментари