Публикация

Кои са проблемите на хората с Бехтерев - ПРОУЧВАНЕ

Кои са проблемите на хората с Бехтерев - ПРОУЧВАНЕ

Целта на проучването е да набере информация за някои от основните и най-важни социални проблеми, с които се сблъскват хората с болестта на Бехтерев в процеса на своето лечение, рехабилитация и ежедневен живот.

 

 

Подобна информация е изключително важна както за самото сдружение, така и за хората, създаващи и реализиращи здравни и социални политики в сферата на ревматичните заболявания.

Резултатите от проучването

ще обявим на Световен ден за борба с болест на Бехтерев. В допълнение обобщение на резултатите ще бъдат изпратени до всички отговорни институции за реализиране на политики отнасящи се към лечението и живота на хората с болест на Бехтерев в България.

Попълнете проучването:👇

Коментари