Публикация

БЛС определи стипендиантите за 2021/2022 година

БЛС определи стипендиантите за 2021/2022 година

За поредна година студенти по медицина от цялата страна влязоха в надпревара за стипендии в конкурса на БЛС за финансово стимулиране на млади лекари.
Класирани са 34 бъдещи лекари от 5-ти и 6-ти курс, специалност „Медицина“. Те ще получават по 150 лв. ежемесечна финансова подкрепа за период от 9 месеца.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ СТУДЕНТИ

1. Айлин Гюнай Фейзуллова
2. Александър Иванов Кърцъков
3. Благомир Иванов Бояновски
4. Велислав Кирилов Павлов
5. Вероника Миленова Горанова
6. Виктор Павлинов Георгиев
7. Виктория Павлова Илиева
8. Генади Атанасов Костадинов
9. Георги Василев Василев
10. Данаил Атанасов Костадинов
11. Десислава Станимирова Накова
12. Диана Мохамед Махмуд
13. Диляна Йорданова Петкова
14. Зорница Дамянова Дамянова
15. Ивелина Диянова Делчева
16. Ивеста Иванова Кирова
17. Ивет Емилова Манчева
18. Йоана Георгиева Иванова
19. Калина Руменова Тончева
20. Константин Станиславов Момчилов
21. Лора Стефанова Иванова
22. Лъчезар Цветомиров Личев
23. Мария Георгиева Ашикова
24. Мишел Светозаров Байчев
25. Нериман Елверова Топчиева
26. Никол Михайлова Станчева
27. Николай Николаев Ангелов
28. Ралица Драгомирова Димитрова
29. Ралица Евгениева Николова
30. София Недялкова Недялкова
31. Страхил Каменов Василев
32. Цветан Стефчев Тончев
33. Цветомила Димитрова Кичукова
34. Юлита Борисова Попова

С всички стипендианти ще бъде сключен договор, който ще регламентира реда за получаване на стипендиите

Всички класирани стипендианти ще получат подробна информация на предоставените от тях имейли.


Целогодишно продължава и приемът на документи за финансиране на участие в национални и международни научни форуми на специализанти, докторанти и млади лекари до 35 години.

Коментари