Публикация

Повече пари за аптеките при изпълнение на COVID рецепти

Повече пари за аптеките при изпълнение на COVID рецепти

За бъде увеличено заплащането за аптеките за всяка отчетена електронна рецепта с медикаменти за лечение на COVID предвижда промяна в Наредба 10. Повишението е от 4 лв. на 10 лв. и се отнася до лекарствените продукти, които са напълно реимбурсирани от НЗОК.

Целта е адекватно заплащане при работа във високо рискова среда

Предлаганото допълнение има за цел да осигури адекватно заплащане на аптеките за работа  при неблагоприятни или вредни условия на труд при изпълнение на електронни предписания с лекарствени продукти, с ниво на заплащане 100 на сто, предназначени за домашно лечение на заразна болест, за която е обявена извънредна епидемична обстановка, пише в мотивите към проекта. Той е публикуван на сайта на Министерството на здравеопазването за обществено обсъждане, което ще продължи до 11 март. 

 

С предложението се цели още да бъде гарантиран достъпът на здравноосигурени лица до лекарствена терапия в условия на епидемично разпространение на COVID.

Необходимите средства за това ще са около 150 000 лв.,

защото в НРД 2020-2022 е заложен регламент за предписване на до 3 лекарствени продукта за един МКБ код на заболяване, както и поради това, че лекарствата за един терапевтичен курс се изписват с една рецепта. Средствата са изчислени за около 2000 рецепти на месец.

 

От МЗ уточняват, че средствата за увеличението няма да нарушат бюджетната рамка и са предвидени в бюджета на НЗОК 2022 г.

 

Уредбата на обществените отношения, предмет на проекта на наредба, е въпрос на
национално решение и макар да не са регламентирани от Европейското законодателство, но се въвеждат в изпълнение на здравната им политика и организирането и предоставянето на здравни услуги и медицински грижи в нашата страна, се казва в мотивите към документа. 

 

В прикачените файлове - проекта на наредбата и мотивите за промяната.

Прикачени файлове

nid_na_naredba_10_covid.pdf
motivi_n10_2022.pdf

Коментари