Публикация

Болниците искат помощ заради високите цени на енергията

Болниците искат помощ заради високите цени на енергията

Проблемът с увеличените разходи за енергоносителите, дължащ се на увеличените им цени в последните няколко месеца, е сериозен за лечебните заведения. Това се казва в писмо на няколко болнични сдружения и организации до Министерски съвет.

 

„Болничното здравеопазване, за разлика от всички други сфери на стопанския ни живот, не може нито за миг да си позволи да спре, преструктурира или ограничи дейността си, нито да разчита на приходи от друга дейност, които да компенсират увеличените разходи, нито да освободи, дори временно, наетия персонал, нито да премине на дистанционна форма на обслужване, нито да коригира цените, фиксирани в Националния Рамков Договор за Медицинските Дейности, по които предоставя услугите си“, се казва в писмото.

 

Лечебните заведения заявяват, че единственото, от което могат да спестят, ако са принудени от обстоятелствата да не извършват планов прием, е храна, лекарства и медикаменти за пролежаващи пациенти, което съставлява не повече от 5-10 % от общите разходи.

 

От болниците се оплакват, че някои от най-големите търговци на енергия фактурират за авансово заплащане енергия, която все още не е консумирана. Това прави условията за осъществяване на нормална работа на лечебните заведения още по-невъзможни.

 

В писмото се апелира правителството да осигури пълна компенсация на увеличението на цената на енергоносителите за месеците януари и февруари 2022г. Предлага се отваряне на програма за безвъзмездно предоставяне на средства, с които за определения програмен период бенефициентите – болници да заплащат частта от цената на енергоносителите над определената от Министерски съвет база. Подобна подкрепа за компенсиране на разходи по повод извънредна ситуация вече бе оказана по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Настоява се създаване на механизъм за общо договаряне на преференциални цени, на които да се предоставя електроенергията за всички болници.

 

Цялото писмо можете да видите в прикачения файл.

Прикачени файлове

Писмо до МС - 3.docx

Коментари